หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พลังมวลชนต้านย้ายนอภ.หางดง เพิ่งทำงาน3เดือนต้องการให้อยู่ต่อ “อดิศร”รับเรื่อง

Author by 25/07/12No Comments »

พลังมวลชนอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ ยื่นหนังสือร้องเรียนขอให้นายอำเภอหางดงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เนื่องจากปฏิบัติงานได้ดีแก้ปัญหาในพื้นที่ได้ และเพิ่งได้รับตำแหน่งเพียง 3 เดือนเท่านั้น

นายอภิวัฒน์ กาดกิตติ์ธนาพงษ์ นายกสมาคมชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จ.เชียงใหม่ และประชาชนบ้านถวาย อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ รวมตัวกันเพื่อยื่นหนังสือต่อ ผวจ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านการโยกย้าย นายอาคม สุขภัณฑ์ นายอำเภอหางดง คนปัจจุบัน  ที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ 3 เดือน โดยมีคำสั่งย้ายให้ไปเป็นนายอำเภอสันทราย ซึ่งบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนไม่เห็นด้วย เนื่องจากนายอาคม  เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีบทบาทสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การวางแผนป้องกันน้ำท่วมและเยียวยา ความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ได้  และมองว่าเพิ่งเข้ามาปฏิบัติราชการ ซึ่งเร็วเกินไปสำหรับการโยกย้าย ต้องการให้อยู่ในพื้นที่อีก1-2 ปี ให้สานต่องานที่วางไว้

ขณะที่ นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าชี้แจงและรับเรื่องไว้ โดยกล่าวว่าเป็นปกติของระบบปกครอง นายอำเภอจะมีการสับเปลี่ยน โยกย้าย ตามวาระโอกาสและความเหมาะสม  แต่ในเมื่อคนในพื้นที่ไม่ยินยอม   จะนำหนังสือร้องเรียนเสนอต่อ ผวจ. เพื่อประสานไปยังอธิบดีกรมการปกครอง ส่งต่อให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป.