หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พลเอกดาว์พงษ์ เปิดงาน มอบ นส. ป่าชุมชน

Author by 28/12/14No Comments »

      OLYMPUS DIGITAL CAMERA          รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงาน “รักษา-บำรุง” ต้นไม้ พร้อมเปิดป่าชุมชนต้นแบบมอบหนังสือการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้กับผู้แทนป่าชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 10 ราย

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.57 เวลา 10.30 น. ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่   พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีกิจกรรมรักษา-บำรุง ต้นไม้ทรงปลูกโดยหมอต้นไม้ นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ

พลเอกดาว์พงษ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานว่า   เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษาเมื่อวันที่ 5 ธ.ค.57 เป็นโอกาสที่พสกนิกรมชาวไทยทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดงานดังกล่าว ในส่วนของกรมป่าไม้ได้มีการจัดกิจกรรมรักษา-บำรุง ต้นมะม่วงพิมเสนมันทรงปลูก อีกทั้งกรมป่าไม้ได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหมอต้นไม้ที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลรักษาต้นไม้ลงพื้นที่ตามภูมิภาค เพื่อไปรักษา-บำรุง ต้นไม้ทรงปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ

“นอกจากกิจกรรมนี้แล้วยังมีกิจกรรมเปิดป่าชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริบ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด ที่ได้จำลองฐานการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนเปิดโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยก้าและเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามน้ำโดยกรมทรัพยากรน้ำอีกด้วย”

ด้านดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า ทางกรมป่าไม้ได้ดำเนินการฟื้นฟูและบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกแล้ว 3ต้น ประกอบด้วยต้นประตูป่า ต้นจันอิน-โอ และต้นหม่อมหลวง ซึ่งกรมป่าไม้จได้สำรวจต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศเพื่อฟื้นฟูต่อไป ส่วนเรื่องป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก มีอยู่ด้วยกัน 9 ฐานเรียนรู้ระยะทาง 400 เมตร ประกอบด้วยฐานเรื่องเล่าก้าวแรก ฐานป่า3อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ฐานปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก ฐานไม้รักใหญ่ ฐานลูกไม้หล่นไกลต้น  ฐานป่าเปียก  ฐานป่าเบญจพรรณและการทดแทนสังคมพืช ฐานธนาคารอาหารชุมชน และฐานปลูกป่าในใจคน

อย่างไรก็ตามภายหลังการเปิดงานทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้มอบหนังสือแสดงโครงการป่าเขตชุมชน ป่าชุมชนต้นแบบตามแนวพระราชดำริให้กับผู้แทนป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก ต.แม่โป่ง และผู้แทนป่าชุมชนอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่อีก 10 แห่งด้วย.