หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“พล.อ.ดาวพงษ์” ขึ้นเหนือ ร่วมถกปัญหา สกน.

Author by 17/11/14No Comments »

 1         รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมถกฟังปัญหา สกน.เพื่อหาทางออก ผลกระทบจากแผนแม่บทแก้ปัญหาป่าไม้ บุกรุกป่า

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2557 ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจ.เชียงใหม่ พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ที่เครือข่ายสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)ได้เรียกร้องและส่งแกนนำร่วมประชุมครั้งนี้ หลังได้ประชุมร่วมกับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะเมื่อวันก่อน เพื่อสรุปประเด็นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.ชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งหมด และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะผู้บริหาร  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มาร่วมประชุม โดยกลุ่มแกนนำ สกน.มีนายประยงค์ ดอกลำไย และนายสุริยัน ทองหนูเอียด ที่ปรึกษา สกน. พร้อมตัวแทน 30 คน ร่วมให้ข้อมูลและชี้แจงถึงสภาพปัญหาและข้อเรียกร้องที่เสนอขอความช่วยเหลือ

ก่อนการประชุม นายประยงค์ ดอกลำไย   ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) เปิดเผยว่า การเจรจาหารือในครั้งนี้ ยังมีตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมเข้าร่วมด้วย เพื่อหาข้อยุติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากแผนแม่บทป่าไม้ และคำสั่ง คสช.ที่ 64 และ 66/2557 การแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนที่ได้หารือแนวทางไว้กับ มล.ปนัดดา ไว้ก่อนหน้านี้ รวมทั้งให้พิจารณาการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ทั้งนี้ถือเป็นการ “เดิน ก้าว แรก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” ครั้งที่ 3  หากการเจรจาวันนี้ไม่เป็นผลสำเร็จ ก็จะมีการเดินก้าวแรก ครั้งที่ 4 ต่อไป ขณะที่บรรยากาศที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ ขณะนี้มี เจ้าหน้าที่ทหาร ปกครองและตำรวจยังคงตรึงกำลังเข้มเพื่อรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ตั้งแต่ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้น

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวว่า การมาร่วมประชุมครั้งนี้จะมาฟังข้อมูลจาก สกน.เพื่อจะดูว่า ในฐานะรัฐมนตรี ทส.จะสามารถช่วยเหลือแก้ไขได้มากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ภายใต้กฎระเบียบตามกฎหมาย โดยประเด็นใดที่สามารถแก้ไขได้ในอำนาจหน้าที่ส่วนงานต่างๆ ก็ขอให้แต่ละจังหวัดและหน่วยงานนั้นๆได้ดำเนินการทันที

ในการประชุมที่นำเอากรอบประเด็นที่ได้สรุปไว้ร่วมกับ มล.ปนัดดา รวมมีทั้งหมด 9 ข้อเรียกร้อง เริ่มด้วยความคืบหน้าเรื่องเยียวยาช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้าไม้ 19 ราย ที่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน 5.6 ล้านบาท สำนักงานยุติธรรมเชียงใหม่ จะรับไปดูแลประกันตัวชาวบ้านออกมานั้นดำเนินการแล้ว 14 รายที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ ทาง รมว.ทส.กล่าวว่า ในกรณีที่เป็นความผิดพบไม้ในการครอบครองก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย แต่ในแง่ความเป็นธรรมต้องดูทั้งด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ชาวบ้านเองก็ยอมรับว่าทำผิดเพราะหลักฐานชัดเจน ผ่านมามีปัญหาสั่งสมอยู่มากแต่การจัดการไม่จริงจัง พอ คสช.เข้ามามีอำนาจทำก็ทวงคืนผืนป่าที่ทำได้มาก แล้วมีรัฐบาลเพื่อจัดการเรื่องนี้อยากให้ สกน.ได้เข้าใจนโยบายนี้ และต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำตามหน้าที่เพื่อทวงผืนป่า สกน.ยอมรับความจริงต้องดูเรื่องของการทำผิดกฎหมายด้วย เจ้าหน้าที่อาจมีการทำเกินเลยบ้างแต่ต้องดูว่า จะชดเชยอย่างไรโดยไม่ยอมให้ชาวบ้านเดือดร้อนแน่นอน

ทั้งนี้ในข้อเสนอและเนื้อหาการประชุมครั้งนี้ ชาวบ้านยังยืนยันเจตนารมณ์ว่า ในภาพรวมได้รับผลกระทบที่ไม่เป็นธรรมจากแผนแม่บทฯและคำสั่ง คสช. เพื่อขอให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้าน พร้อมขอผลักดันกฏหมายที่มีการ เสนอไว้เพื่อแก้ปัญหา เรื่องการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)และโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน รวมทั้งผลการดำเนินการโฉนดชุมชน การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม แนวทางการผลักดันนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม การติดตามการดำเนินการตามมติ 3 ส.ค. 2553 เรื่อง แนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาว กะเหรี่ยง ให้พิจารณาการดำเนินการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมในกรณีต่างๆ.