หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมจุดผางประทีปแสดงความอาลัย

Author by 30/10/16No Comments »

5          พสกนิกรชาวเชียงใหม่ ร่วมจุดผางประทีปแสดงความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อค่ำวันที่ 29 ตุลาคม 2559  ณ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ธ เสด็จสู่ฟากฟ้า สุราลัย พสกนิกรชาวเชียงใหม่น้อมรำลึก” และร่วมจุดผางประทีปพร้อมกันกว่า 30,000 ดวง บริเวณข่วงประตูท่าแพ และบริเวณรอบคูเมืองด้านใน โดยมีพสกนิกรชาวเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติก ร่วมจุดผางประทีป

บริเวณข่วงประตูท่าแพมีการจุดผางประทีปเรียงร้อยเป็นรูปเลข ๙ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความอาลัย และถวายความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ที่มีต่อจังหวัดเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวเชียงใหม่ ท่านทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในจังหวัดใหม่มาอย่างยาวนาน และสร้างความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชนผ่านโครงการพระราชดำริทั้ง 8 ด้าน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย คณะ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่กว่าร้อยองค์กร ร่วมกันจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. ถึง 21.00 น.  มีนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวเชียงใหม่ การแสดงดนตรีของเยาวชนและชมรมดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการที่ประชาชนจะนำภาพถ่ายที่มีอยู่ที่บ้าน มาร่วมบรรยายความรู้สึกร่วมกัน พร้อมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกันแสดงออกถึงความรักที่มีต่อพระองค์ท่าน