หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พสกนิกรอำเภอแม่สาย กว่า1000 คน ถวายความอาลัย

Author by 27/10/16No Comments »

3          เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 59 นายชูติเดช มีจันทร์ นายอำเภอแม่สาย ร่วมกับเทศบาลอำเภอแม่สาย หน่วยงานราชการ สโมสร และ กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้แทนศาสนาคริสต์ อิสลาม กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตอำเภอแม่สาย นิสิตนักศึกษา และพสกนิกรอำเภอแม่สาย จำนวน 1000 คน จัดขึ้นที่บริเวณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ร่วมกันแปรอักษร เป็นรูปหัวใจ ด้านวงนอกเป็นสีดำ และวงชั้นในเป็นสีขาว แปรเป็นรูปเลขเก้า

จากนั้นนายชูติเดช มีจันทร์ ได้จุดเครื่องบูชาทองน้อย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา ภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นกล่าวคำถวายอาลัยยืนสงบนิ่งเป็นเวลาเก้านาทีเพื่อน้อมถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา ธิคุณ จากนั้นพสกนิกรร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีต่างมีน้ำตาไหลรินร้องก้องไปทั่วสนามศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน