หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

Author by 14/11/15No Comments »

        1 copy        สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงครบรอบ 60 ปี ตามพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 58  เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีหน่วยงานเข้าร่วมวางพานพุ่มสักการะเป็นจำนวนมาก

นายสิทธิพงษ์ ชำเดช เกษตรและสหกรณ์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะ รัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พ.ย.ของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี ชื่นชมในพระบารมีและร่วมกันถวายพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสืบไป

โดยในปี 2558 ถือเป็นปีที่ 60 นับจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำริริเริ่มโครงการฝนหลวงขึ้นในประ เทศไทย เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2498 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดให้มีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นอกจากนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรต่างๆภายในบริเวณงาน.