หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พิมพ์ธนบัตร เฉลิมพระเกียรติ ชนิดราคา 500 บาท จ่ายแจก 11 ส.ค.นี้

Author by 3/08/16No Comments »

   1             ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกใช้ธนบัตรที่ระลึก เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559เชิญชวนประชาชนติดต่อขอแลกได้ตามธนาคาร ที่มีสัญลักษณ์กำหนด

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงว่า เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 12 ส.ค. 2559  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสสำคัญ

ธนบัตรที่ระลึกนี้มีขนาดสี และลักษณะด้านหน้า เช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบ 16 ที่ออกใช้หมุนเวียนในปัจจุบัน สำหรับภาพด้านหลังธนบัตร เชิญพระฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน เป็นภาพประธาน โดยมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมพระราชโอรส และพระราชธิดา เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระฉายาสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขณะทอดพระเนตรผลงานศิลปาชีพ ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภาพโขนพระราชทานชุดจองถนน ภาพกระเป๋าย่านลิเภา เป็นผลิตภัณฑ์ ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และภาพพรรณไม้ในพระนามาภิไธยคัทลียาควีนสิริกิติ์ และกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นภาพประกอบ

ธนบัตรที่ระลึก ฯนี้ มีลักษณะต่อต้าน การปลอมแปลง เช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา 500 บาทแบบ 16 โดยเพิ่มลักษณะต่อต้านการปลอมแปลง ที่จัดทำขึ้นพิเศษคือ ลายรัศมีสีส้มเบื้องหลัง พระฉายาสาทิสลักษณ์ และภาพกุหลาบ ควีนสิริกิติ์ในส่วนที่พิมพ์ด้วยหมึกพิเศษสีส้ม จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสง เมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง

ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกฯ นี้จำนวน 20 ล้านฉบับ โดยมีกำหนดจ่ายแจกใน วันที่ 11 ส.ค. 2559 ประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อขอแลกได้ที่ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และตู้กดเงินสดอัตโนมัติหน้าสาขาธนาคารที่มีสัญลักษณ์ที่กำหนดโดยระบุยอดถอน 500 บาท.