หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้้นที่เยียวยาชาวบ้านแม่อายหลังถูกไฟป่าเผาบ้าน

Author by 15/04/16No Comments »

2       ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะลงพื้นที่ ช่วยเหลือเยียวยา ชาวบ้านแม่อาย ที่ถูกไฟป่าลามเผาทั้งหมู่บ้านก่อนสงกรานต์ ในขณะที่หลายฝ่าย ยื่นมือช่วยเหลือเต็มที่

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อม ด้วยพันเอก เดชชาติ คชอำพล รอง ผอ.รมน. จว.ชม. นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.ชม. นายมงคล สุกใส รอง ผวจ.ชม. นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หน.ปภ.จ.ชม. และหน่วยบิน ทบ.ของ พล.ร.7 หมาย 35019 เดินทางไปเยี่ยมพื้นที่เกิดเหตุและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ราษฎรชาวบ้านจะนะ ม.13 ต.แม่อาย อำเภอแม่อาย ภายหลังได้รับความเดือดร้อนจากไฟป่าที่มีผู้ลักลอบเผาแล้วลุกลามมาไหม้บ้านเรือนราษฎรเสียหายยกหมู่บ้าน ทั้ง 88 ครอบครัวกว่า 300 คน สร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ทั้งหมู่บ้าน ซึ่งเบื้องต้นต้องอาศัยโรงเรียนของ ตชด.33 เป็นที่พักชั่วคราว โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้หน่วยงานต่างๆ เข้าให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ระหว่างนี้หน่วยแพทย์และเกี่ยวข้องก็เข้าไปฟื้นฟูและดูแลสุขภาพผู้เดือดร้อนด้วย

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ได้มอบเงินช่วยเหลือ (กองชาวเขา)  ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ครอบครัวละ 3,000 บาท กับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 2,000 บาท รอบแรกจำนวน 45 ครอบครัว พร้อมทั้งจัดทีมจากบ้านพักเด็กและ ครอบครัวเชียงใหม่ ดูแลกลุ่มเปราะบาง เน้นเรื่องโภชนาการ และร่วมแจกถุงยังชีพจากกองทัพบก โดยรับปากว่าจะให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ ทั้งยังรับประสานกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน ในการให้ความช่วยเหลือ จะไม่ทอดทิ้งผู้ประสบภัยอย่างแน่นอน รวมถึงได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยชื่อบัญชี “กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 547-0-37532-3

ก่อนหน้าทางสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ ก็ได้มอบผ้าห่ม 500 ผืน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 1,000 ชุด น้ำดื่มขนาด1.5 ลิตร จำนวน 1,000 ขวด และถุงยังชีพจากกรมป้องกันฯ อีก 1,000 ใบ โดยทางศูนย์ ปภ.เขต 10 ได้ประสานดำเนินการ, มูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน แจ้งขอช่วยเหลือด้านวัสดุก่อสร้างบ้าน, มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 2 แห่ง ที่กองร้อย ตชด.334 และโรงเรียน ตชด.บ้านจะนะทุติยะโพธิ์อนุสรณ์ มีทีม รพ.แม่อายเข้ามาดูแล ระบบสาธารณสุข, กองร้อย ตชด.334 มอบถุงพระราชทานช่วยเหลือ จำนวน 45 ถุง, หมวดทางหลวงชนบทฝาง สนับสนุนรถน้ำ 6,000 ลิตร เพื่อการอุปโภคฯนอกจากนี้ ทางอำเภอแม่อาย ยังได้ร่วมกับสำนักงาน ปภ. เชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อ.แม่อาย (ก.ช.ภ.อ.แม่อาย) เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบเงินทดรองราชการฯ และบริหารสถานการณ์สาธารณภัยในครั้งนี้  รวมถึงทาง สนง.ปภ.เชียงใหม่ก็จัดเจ้าหน้าที่ใน ปภ.สาขาสะเมิง ฝาง เชียงดาว และฮอด ลงช่วยเหลือให้การสนับสนุนการบริหารจัดการและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่.