หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

พ่อเมืองเวียงพิงค์นำชาวพุทธทำบุญวันวิสาขบูชา

Author by 20/05/16No Comments »

  เตียวขึ้นดอย

          ผู้ว่าราชการจังหวัดาเชียงใหม่ นำพุทธศาสนกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 บนดอยสุเทพ ทำบุญคึกคักหลังเตียวขึ้นดอยตั้งแต่คืนที่ผ่านมา

เมื่อเช้าวันที่ 20 พ.ค.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรในงานส่งเสริมพระพุทธ ศาสนา วันวิสาข บูชา ประจำปี 2559 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหา วิทยาลัยเชียงใหม่โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรต่างๆและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีกันจำนวนมาก เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการแสดงออก ซึ่งพลังความสามัคคี ในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คง อยู่สืบต่อไป รวมทั้งส่งเสริมให้ ประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึก ในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นกุศล เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับในวันนี้ ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี เป็นวันวิสาขบูชา เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก เป็นวันที่ชาวพุทธทั่วโลกต่างพร้อมใจกัน ประกอบพิธีวิสาขบูชาเพื่อถวาย เป็นพุทธบูชา ด้วยการถือศีล ฟังธรรม บำเพ็ญภาวนา ประกอบกิจกรรมอันเป็นกุศล และเวียนเทียนรอบพระประธาน พระอุโบสถ หรือพระบรมสารีริกธาตุ และสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้นั้นคือ พระธรรมซึ่งนับเป็นมรดกล้ำค่าที่ก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข ความสงบสุข สันติภาพ แก่ชาวโลกทั้งมวล

ทั้งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเข้าร่วมงานสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา อย่างต่อเนื่องในทุกหัววัดโดยส่วนใหญ่ได้นำบุตรหลานไปด้วย เนื่องจากเชื่อว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปลูกฝังธรรมะให้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธีไหว้สาป๋ารมี เดินขึ้นดอยสุเทพตั้งแต่ค่ำวานนี้ เช้าวันนี้ต่างก็ร่วมทำบุญตักบาตรบนวัดพระธาตุดอยสุเทพ บรรยากาศบริเวณทางขึ้นบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ให้ความสนใจพากันเดินขึ้นมาในครั้งนี้ด้วย โดยมีพระสงฆ์และสามเณรกว่าพันรูป ออกมารับบิณฑบาตลงมาจากบันไดนาคจากบนวัดดอยสุเทพลงจำนวน 306 ขั้น ขณะ เดียวกันกลุ่มจิตอาสาต่างๆก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยกันเก็บขยะทำความสะอาดตลอดเส้นทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพด้วย เช่นเดียวกับบรรยากาศตามหัววัดทุกอำเภอก็มีการทำบุญใส่บาตรวันวิสาขบูชากันอย่างอิ่มบุญ.