หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

มช.ถวายปริญญา หลวงพ่อวิริยังค์ พระมหาเถระ ปธ.สถาบันพลังจิต

Author by 9/03/16No Comments »

   1       คณะผู้บริหาร มช.นำโดย .คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต น้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร พระมหาเถระ 96 ปี ประธานสถาบันพลังจิตตานุภาพสร้างครูสมาธิทั่วโลกกว่าแสนคน ล่าสุดหลวงพ่อจะนำคณะครูสมาธิมาปฏิบัติธุดงค์ที่ .จอมทองวันที่ 10-13 มีค.นี้

          ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภา พร้อมคณะกรรมการได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา แด่พระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆอีก 8 คน และอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ 2 คน ในงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหา วิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 วันที่ 25 ม.ค. 2559  โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร มีผลงานการอบรมสั่งสอนศิษย์มากมายมายาวนาน ปัจจุบันอายุ 96 ปี สร้างวัดในแคนาดา 6 แห่ง อเมริกา และอื่นๆอีกหลายแห่ง เป็นประธานอำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ พร้อมกับสร้างหลักสูตรสอนสมาธิ ตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงมีศิษย์นับแสนคนทั้งชาวไทย และต่างประเทศนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 ภายในอุโบสถวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กทม. ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารได้เข้านมัสการหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เพื่อน้อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาปรัชญาและศาสนา เป็นกรณีพิเศษ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์ ครูสมาธิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวแคนาดา และอเมริกันที่เดินทางมาร่วมมุทิตาสักการะครั้งนี้ด้วยถึง 250 คน โดยหลวงพ่อวิริยังค์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยา ลัยเชียงใหม่ ถึงการสั่งสมบุญบารมีด้วยการทำสมาธิ เป็นการเพิ่มพลังบุญให้แก่ตนเองยิ่งทำมากยิ่งได้มาก

พระธรรมมงคลญาณ หรือหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 7 ม.ค. 2463 บุตรขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับนางมั่น บุญฑีย์กุล (อุบาสิกามั่น ถึงแก่กรรม พ.ศ. 2520) ณ สถานีรถไฟปากเพรียว จ.สระบุรี ต่อมาย้ายมาตั้งหลักฐานที่บ้านใหม่สำโรง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีพี่น้อง 7 คน บรรพชาเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2478 ณ วัดสุทธิจินดา อ.เมือง จ.นครราชสีมา อุปสมบทเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2484 ณ วัดทรายงาม (อุทกสีมากลางทะเล) อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยพระปัญญาพิศาลเถระ (หนู) เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กทม. เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาทองสุข สุจิตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ หลวงพ่อได้เดินธุดงค์ติดตามพระอาจารย์กงมาไปในที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 8 ปี จึงได้พบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หลวงพ่อวิริยังค์ได้รับเลือกให้เป็นอุปัฎฐากอยู่ 4 ปี ได้เดินธุดงค์ร่วมกับพระอาจารย์มั่น เรียนธรรมะ อันลึกซึ้ง ได้จดคำสอนของหลวงปู่มั่นบางตอนไว้ ต่อมาได้เผยแพร่คำสอนนี้แก่สาธารณะชน ในหนังสือที่ชื่อ “มุตโตทัย” รวมทั้งประวัติหลวงปู่มั่น และปรากฏในปัจจุบันคือหลักสูตรครูสมาธิ

หลวงพ่อวิริยังค์ ได้สร้างวัดในประเทศไทย 12 แห่ง สร้างวัดในแคนาดา 6 แห่ง สร้างวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่ง สร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ที่ จ.นครราชสีมา สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ  สร้างอาคารโรงพยาบาลจอมทอง  ที่ว่าการอำเภอจอมทอง อาคารประถมศึกษา อ.จอมทอง สร้างพระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย สร้างพระหยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดธรรมมงคล รวมทั้งตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย และประเทศแคนาดา ผลิตครูสมาธิได้นับแสนคน พ.ศ. 2553 ได้รับโปรดเกล้าฯพระราชสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระธรรมมงคลญาณ สีลาจารวัตรวิมล โสภณวิเทศศาสนดิลก สาธกวิปัสสนาธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม

คามวาสี

ในระหว่างวันที่ 10-13 มี.ค. 2559 หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร จะนำคณะครูสมาธิชาวไทยจำนวน 6,000 คน ครูสมาธิพี่เลี้ยง 1,000 คน/รูป และครูสมาธิชาวแคนาดา และอเมริกา 250 คน มาปฏิบัติธุดงคสมาธิ จากวัดเทพเจติยาจารย์ (น้ำตกแม่กลาง) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เดินขึ้นสู่กึ่งกลางดอยอินทนนท์ โดยที่ จ.เชียงใหม่    น.ส.ศรีสุรางค์ ศรีสุกรี หัวหน้าสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพ จะนำครูสมาธิรวมรุ่น 700 คนเข้าร่วมธุดงคสมาธิครั้งนี้ด้วย.