หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

มช. เตือนเจ้าของรถ สถิติรถหาย 6 เดือนลืมถอดกุญแจ 319 คัน

Author by 21/10/15No Comments »

777      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตือนเจ้าของ รถจักรยานยนต์ จอดรถทุกครั้ง อย่าลืมถอดกุญแจออก หลังตรวจพบ เป็นสาเหตุทำให้รถหาย เผยชั่วระยะเวลาแค่ 6 เดือน จอดรถแล้วลืมถอดกุญแจ 319 คัน

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อ วันที่ 21 ต.ค. 58 ศูนย์รักษาความปลอดภัย    และจัดระเบียบการใช้รถ   ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ศปร.) ได้ดำเนินการตามนโยบาย ด้านการรักษาความปลอดภัย และจราจรโดยพบว่า มีสถิติผู้ใช้รถจักรยานยนต์เสียบกุญแจ และลืมไว้ที่รถจำนวนมาก โดยในช่วงระหว่างเดือน ม.ค. -มิ.ย.58 ที่ผ่านมา มีจำนวนถึง 319 คัน เป็นสาเหตุหลักทำให้ รถจักรยานยนต์หาย โดยแบ่งเป็นรถของบุคลากร 8 คัน, นักศึกษา 291 คัน และบุคคลภายนอก 20 คัน

ในส่วนการดำเนินการป้องกันรถสูญหาย ของศูนย์รักษาความปลอดภัย และจัดระเบียบการใช้รถในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่า การลืมกุญแจเสียบคาไว้ที่ รถจักรยานยนต์ เป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้รถสูญหาย เนื่องจากมักมีมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามาขับรถไป ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา เพื่อป้องกันการสูญหายที่อาจเกิดขึ้นอีก หากตรวจพบ มีการเสียบกุญแจคารถลืมไว้ จะนำมาเก็บรักษาไว้ที่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย

ดังนั้นผู้ลืมกุญแจรถที่รถ และรู้ว่ารถไม่อยู่ในที่จอดเดิม ให้ไปรับรถได้ที่ สำนักงานรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการลงบันทึก รายงานการดำเนินการ และรวบรวมข้อมูลเป็นหลักฐาน และจากสถิติการลืมกุญแจคารถจักรยานยนต์ไว้มากถึง 319 คัน ในช่วง 6 เดือนนี้ จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ก่อนลงรถไม่ลืมถอดกุญแจออก และไม่ควรเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ที่รถ เพื่อป้องกันการสูญหายด้วย.