หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

มท.เข้มงวด! คนต่างด้าวในพื้นที่ภาคเหนือ

Author by 11/03/16No Comments »

   OLYMPUS DIGITAL CAMERA       ผบช.ตม. เปิดเวทีแจง ผู้ เกี่ยวข้องตามคำสั่ง มท.เรื่องการเข้มงวดคนต่างด้าว Overstay พื้นที่ภาคเหนือ เพิ่มความเชื่อมั่นและให้เป็นแนวปฏิบัติถูกต้องก่อนคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มี..นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2559 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามที่มีคำสั่ง รมว.มหาดไทย ที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 พ.ย. 2558 เรื่อง การไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับจากวันประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2559 เวลา 00.01 น. นี้เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดการปฏิบัติถูกต้องในทิศทางเดียวกัน โดยมี พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.ตม.มาเป็นประธานและให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่ด้วย โดยมีกงสุลต่างประเทศ ส่วนราชการ องค์กร ผู้ประกอบการที่พักโรงแรมและเกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก

พล.ต.ท.ณัฐธร กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติและขอความร่วมมือไปถ่ายทอดให้ชาวต่างชาติได้ทราบ และตระหนักถึงมาตรการนี้ รวมทั้งการให้ความเข้มงวดสถานที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ มาตรา 38 เพื่อให้สามารถควบคุมและติดตามตัวคนเหล่านี้ขณะพำนักในประเทศไทยได้ และให้ความเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบต่อชาวต่างชาติ ที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นมาตรการควบคุมดูแลกลุ่มที่เข้าเมืองมาอยู่อย่างผิดกฎหมาย เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล และยิ่งเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว และประชาชนนานาประเทศด้วย

ทั้งนี้สำหรับแนวปฏิบัติต่อคนต่างด้าวที่อยู่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต (overstay) ในราชอาณาจักรไทย ตามคำสั่ง รมว.มหาดไทยที่ 1/2558 ดังกล่าวมี ดังนี้ 1. กรณีคนต่างด้าวเข้ามอบตัว อยู่เกินกว่า 90 วัน ห้ามเข้ามา 1 ปี ,อยู่เกิน 1 ปี ห้ามเข้ามา 3 ปี ,อยู่เกิน 3 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี, อยู่เกิน 5 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี 2. กรณีคน ต่างด้าว ถูกจับกุมดำเนินคดี อยู่เกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตต่ำกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 5 ปี, อยู่เกินกว่า 1 ปี ห้ามเข้ามา 10 ปี และ 3. คำสั่งนี้ไม่ใช้บังคับกับคนต่างด้าวที่ (1) เดินทางออกจากประเทศไทย    ก่อนที่จะมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และ (2) เดินทางออกจากประเทศไทยก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ (ก่อนวันที่ 20 มี.ค. 2559).