หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

มร.ชร. จัดโครงการ “คำพ่อสอนฯ” อัญเชิญ 70 พระบรมราโชวาทในหลวง

Author by 2/11/16No Comments »

1   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโครงการ “คำพ่อสอนฯ” อัญเชิญ 70 พระบรมราโชวาทในหลวงที่ได้พระราชทานไว้ในหลากหลายวโรกาสในสมัยอดีต เผยแพร่สื่อออนไลน์ ยึดตามวันที่ตรงกับวันในอดีตที่พระราชทาน หวังให้เป็นข้อคิดเตือนใจคนไทย

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ได้จัดโครงการ “คำพ่อสอน 70 วัน 70 พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส” เพื่อรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานไว้ในหลากหลายวโรกาสในสมัยอดีต มาเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยฯ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดตามวันที่ตรงกับวันในอดีตที่พระราชทาน อย่างต่อเนื่องทุกวัน รวม 70 วัน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2560 เพื่อให้เป็นข้อคิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย รวมถึงคนไทยทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพล มอบหมายให้นักศึกษากลุ่มสื่อสร้างสรรค์ ซึ่งรับผิดชอบงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจให้กับมหาวิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ “คำพ่อสอนฯ” ในการคัดเลือกพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสให้มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกหัวข้อ เช่น เรื่องการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิต คัดเลือกพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ รวมถึงการออกแบบกราฟิก เพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนพวกเราในทุกเวลานาทีผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสทรงคุณค่า แม้วันเวลาผ่านมายาวนาน แต่คำ สอนของพระองค์ยังทันยุคทันสมัย โครงการคำพ่อสอนฯ เป็นการนำเสนอพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวงในวันที่ตรงกับวันในอดีตที่พระราชทาน ทุกคนสามารถแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการน้อมนำหลักคำสอนเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพลกล่าวทิ้งท้าย