หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“มีชัย” แฉวิชามาร กลุ่มคนโกงป้องผลประโยชน์

Author by 22/07/16No Comments »

  4    เวทีใหญ่แจงความเข้าใจร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนประชามติ “มีชัย”เผยห่วงโค้งสุดท้ายคนไร้ศีลธรรมงัดทุกกลเม็ดบิดเบือนรัฐธรรมนูญ ทำชาวบ้านสับสนหนัก ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ระบุแถลงการณ์กลุ่มวิชาการ ไม่เกี่ยว กรธ.เชื่อทุกอย่าง คสช.-รัฐบาล และ ก.ก.ต.ทำอยู่

             เมื่อวันที่ 21 ก.ค.59 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดเวทีสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปก่อนออกเสียงประชามติวันที่ 7 ส.ค.2559  โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ มาบรรยายพิเศษชี้แจงทำความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญในภาพรวมทั้งสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงในประเด็นต่างๆ ที่กำลังตกเป็นข้อสงสัยของสังคมรวมทั้งคำถามพ่วงด้วย ท่ามกลางผู้ร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากและมีการจัดกำลังดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบอย่างเข้มงวด

ในเวทีสัมมนาครั้งนี้ นายมีชัย  ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญภาพรวม โดยเน้นย้ำข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นว่า ไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนย้ำอีกว่า การบิดเบือนข้อมูลทั้งเรื่องเรียนฟรี ประกันสุขภาพ 30 บาท เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การยุบเลิก อบต.หรือเรื่องสิทธิและเสรีภาพ เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาเพราะเกี่ยวกับคนส่วนใหญ่ ถ้าหลงเชื่อน่าห่วงมาก

ทั้งนี้ยอมรับว่าโค้งสุดท้ายก่อนออกเสียงประชามตินี้ มีความเป็นห่วงมากที่กลุ่มบุคคลไม่มีศีลธรรมเหล่านี้ใช้ทุกวิถีทางทุกรูปแบบในการบิดเบือนเนื้อหา ร่างรัฐธรรมนูญ ยิ่งนับวันยิ่งพบมากขึ้น พบทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และยังกล่าวหาร่างรัฐธรรมนูญของจริงว่าเป็นของปลอมด้วย    จึงขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อ และใช้ข้อพินิจให้มาก และให้สื่อได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องอีกทาง

“วานนี้ได้รับโทรศัพท์จากศาลเรื่องการปล่อยข่าวเรื่องตัดเบี้ยยังชีพ การดูแลสุขภาพ บัตรทองไม่มี สงเคราะห์คนชราไม่มี จะยุบ อบต. เป็นเรื่องเท็จทั้งนั้น คนพวกนี้พยายามเอาประเด็นที่กระทบคนส่วนใหญ่มาจุดประเด็น เช่น 30 บาท เบี้ยยังชีพ อบต.เรียนฟรี ถ้าคนไม่รู้แล้วเชื่อจะเป็นปัญหา ใช้วิชามารเยอะมากโดยคนไม่มีศีลธรรมที่ทำได้ทุกอย่าง จนเราจนปัญญาเหมือนกัน ขอให้ประชาชนคิดด้วยสติด้วยเหตุและผล ขอให้ฟังหูไว้หู”นายมีชัยกล่าว

ส่วนแถลงการณ์กลุ่มนักวิชาการและเกี่ยวข้องล่าสุดที่เรียกร้องถามทางออกหลังประชามติ นายมีชัยยืนยันว่า หน่วยงานเกี่ยวข้องทั้ง คสช.,รัฐบาล, ก.ก.ต.ดูแลอยู่ ไม่ใช่หน้าที่ของ กรธ.ที่จะทำเรื่องนี้ ส่วนการเตรียมจัดเวทีดีเบตร่างรัฐธรรมนูญของ ก.ก.ต. มองว่า ตอนนี้เลยระยะเวลาที่จะให้มีการ ถกเถียง หรือ แสดงความคิดเห็นไปแล้ว อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกได้อีก ขณะนี้คือเห็นว่าดีก็รับ เห็นว่ายังไม่ดีก็ไม่รับ ส่วนจากนั้นเป็นอีกเรื่องที่ยังบอกอะไรไม่ได้ เพราะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น ยังไม่ถึงเวลานั้น

นายมีชัย กล่าวว่า  คนไทยทั้งประเทศต้องรู้เห็นเป็นใจร่วมสามัคคีว่าจะเอาหรือไม่เอาด้วยเสียงข้างมาก เวลาใช้จะได้ใช้ด้วยการตระหนักรู้ แต่รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงกรอบแม้จะเป็นกฎหมายสูงสุด เพราะไม่อาจเขียนรายละเอียดปลีกย่อยได้ เป็นกรอบหลักและแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงจัง ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ก่อนร่าง รัฐธรรมนูญคนร่างจะไปดูของต่างประเทศเอาที่ดีที่สุดในโลกหยิบมาใส่  แต่ที่ดีๆ ดีจริงกับสังคมไทยและคนไทยจริงหรือ เหมาะกับวิถีชีวิตคนไทยจริงหรือ ต้องเอาปัญหามาวางและเขียน การปฏิรูปประเทศ 7 ด้าน สิ่งสำคัญอันดับแรกคือกระบวนการยุติธรรมขั้นต้น โดยเฉพาะตำรวจ ต้องให้ค่าตอบแทน ขวัญกำลังใจ หากทำได้ประเทศจะเดินหน้าไปได้

ส่วนทางการเมืองต้องวางกลไกให้เกิดความตรงไปตรงมาไม่เลือกที่รักมักที่ชัง รัฐบาลเสียงข้างมากในสภาของไทยใช้ไม่ได้ เพราะคนในสภาไปยึดเงินที่จ่ายให้ ตอนหาเสียง พรรคสั่งอะไรต้องทำตาม  ร่างรัฐธรรมนูญ จึงต้องถ่วงดุลในสภา เน้นโปร่งใส ใส่ใจประชาชนแม้จะไม่ได้เลือก  ที่กลัวกันคือ ต้องขจัดการทุจริต เริ่มที่นักการเมืองก่อน  ด้วยการกำหนดคุณสมบัติของนักการเมือง    หากผิดร้ายแรงห้ามสมัคร สกัดนักการเมืองที่มีประวัติทุจริต จึงทำให้มีการปลุกกระแสต่างๆเวลานี้ เพื่อปกป้องผล ประโยชน์.