หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ม้งดอยปุย 9 ตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน

Author by 22/12/16No Comments »

  2        พ่อเมืองเชียงใหม่ นำชาวเขาบ้านม้งดอยปุย กว่า 300 คน ประกอบพิธี “9 ตามรอย..เสด็จพระราชดำเนินเพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยการเขียนข้อความลงบนใบไม้แห่งความดี พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินบ้านดอยปุย รวม 14 ครั้งพระราชทานการดูแลทุกข์สุขแก่ราษฎรบ้านดอยปุย สร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตของชาวม้งดอยปุย ทั้งด้านการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น พระราชทานโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 ยุติความไม่รู้หนังสือไทยของชาวบ้าน วางรากฐานด้านการประกอบอาชีพค้าขาย และสร้างระบบสาธารณูปโภค ทำให้ชีวิตของพี่น้องชาวไทยภูเขาเปลี่ยนแปลงไป อย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อนจนบ้านม้งดอยปุยกลายเป็น  แหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชนเผ่าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ถึงปัจจุบัน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชนชาวเขาชนเผ่าม้ง บนดอยสุเทพ-ปุย กว่า 300 คน ประกอบพิธี “9 ตามรอย..เสด็จพระราชดำเนิน” เพื่อถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันตั้งปณิธานทำความดีถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้วยการเขียนข้อความลงบนใบไม้แห่งความดี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเดินเท้าตามรอยพระบาท ตามเส้นทางเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จราชดำเนินทรงงาน ณ บ้านดอยปุย ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร นำไปติดไว้ที่ สัญลักษณ์สถานแห่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนบนดอยสุเทพ เพื่อยึดถือปฏิบัติความดีดังกล่าว เป็นแบบการดำเนินชีวิต  และได้พร้อมกันจุดเทียนรวมใจถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวบ้านม้งดอยปุย   ตำบล สุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 – 2517 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินบ้านดอยปุย รวม 14 ครั้ง พระองค์ทรงได้พระราชทาน การดูแลทุกข์สุขแก่ราษฎรบ้านดอยปุย สร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตของชาวม้งดอยปุย ทั้งด้านการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่น พระราชทานโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1 เพื่อยุติความไม่รู้หนังสือไทยของชาวบ้าน พร้อมวางรากฐานด้านการประกอบอาชีพค้าขาย และสร้างระบบสาธารณูปโภค ทำให้ชีวิตของพี่น้องชาวไทยภูเขาเปลี่ยนแปลงไป อย่างไม่เคยคาดคิดมาก่อน จนบ้านม้งดอยปุย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชนเผ่าที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่มาจนถึงปัจจุบัน