หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

รณรงค์ 3 จังหวัด ลดอุบัติเหตุเป็น 0 %

Author by 21/06/16No Comments »

       3         มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) จับมือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งชุมชนในจังหวัดพื้นที่ รณรงค์ เชียงใหม่เชียงราย และพิษณุโลก ดำเนินการตามแนวทาง ที่แต่ละชุมชนร่วมกันคิด เป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ และเป็นที่น่ายินดีว่า ในพื้นที่รณรงค์ทั้ง 3 จังหวัด มีอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุเป็น 0%

ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.59  น.ส.วลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ ผลการสำรวจ ทำให้มั่นใจว่า แนวคิดในการให้ชุมชนเป็นผู้พัฒนาแนวทางการป้องกัน และลดอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเอง ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสม และสอดคล้องต่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปีนี้ถือเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่พื้นที่รณรงค์ของโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ” ในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย มีอัตราการเสียชีวิตเป็น 0%  ในขณะที่พื้นที่ใหม่ที่เพิ่งเริ่มรณรงค์ในปีนี้ ที่ จ.พิษณุโลก มีอัตราการเสียชีวิตเป็น 0% เช่นเดียวกัน

โดยตลอดช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ มปอ. ได้ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน (สปช.) ลงพื้นที่ชุมชนใน 3 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรับรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนวางมาตรการชุมชนเพื่อกำหนดแผน ในการลดการเกิดอุบัติเหตุ อันมีสาเหตุมาจากการดื่ม อย่างขาดความรับผิดชอบ ของคนในชุมชน พบว่าแต่ละชุมชน เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางความคิด และพฤติกรรม โดยหันมารู้จักดื่มอย่างรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถสร้างมาตรการที่ชุมชนยอมรับร่วมกันได้ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความสมัครใจ ถือเป็นความสำเร็จของแนวคิดการสร้างสรรค์โครงการในครั้งนี้

น.ส.วลี กล่าวอีกว่า การรณรงค์ในแต่ละปี  มปอ. สามารถดำเนินการ ได้เพียงไม่กี่ชุมชนต่อปี ทั้งที่มีพื้นที่รณรงค์เป้าหมายอีกมาก ที่ต้องการเข้าไปสร้างโมเดลชุมชน ต้นแบบด้านการดื่มอย่างรับผิดชอบ  เช่นที่ทำสำเร็จแล้วในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย และพิษณุโลก ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มแรงสนับสนุน ในการขยายพื้นที่รณรงค์ในปีต่อๆไป มปอ. จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาคเอกชน ที่สนใจร่วมสนับสนุน การจัดโครงการในครั้งนี้   โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-308-0039

สำหรับโครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ เป็นโครงการรณรงค์ เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องของ “เมาไม่ขับ” และสร้างให้เกิดจิตสำนึก ของการดื่มอย่างรับผิดชอบ มุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนในพื้นที่ ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบ ของการเมาแล้วขับ อีกทั้งยังเสริมสร้างคนในชุมชน ได้แสวงหาแนวทาง ในการระดมความคิดเห็น และวางแนวทางปฏิบัติ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ ของแต่ละชุมชน เพื่อร่วมลดอุบัติเหตุ จากการเมาแล้วขับในชุมชนของตนเอง

ในปีนี้ได้เลือกพื้นที่รณรงค์รวม 19 ชุมชน ประกอบด้วย – ชุมชนบ้านแพะแม่คือ หมู่ที่ 1 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ – ชุมชนบ้านแม่คือ หมู่ที่ 2 ต.แม่คือ – ชุมชนบ้านสันต้นแหนเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่คือ  - ชุมชนบ้านสันต้นแหนใต้ หมู่ที่ 5 ต.แม่คือ อำเภอเดียวกัน – ชุมชนบ้านแม่ก๊ะใต้ หมู่ที่ 3 ต.ตลาดใหญ่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ – ชุมชนบ้านแม่ก๊ะตลาด หมู่ที่ 2 ตำบลดัยวกัน – ชุมชนบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย – ชุมชนบ้านป่าแฝก หมู่ที่ 9 ตำบลเดียวกัน – ชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 5 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย – ชุมชนบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลเดียวกัน – ชุมชนบ้านป่ารวก หมู่ที่ 8 ตำบลเดียวกัน – ชุมชนบ้านห้วยพลู หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย – ชุมชนบ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 2 ตำบลเดียวกัน – ชุมชนบ้านอรัญญิก (โคกช้าง) หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก – ชุมชนบ้านคลองมหาดไทย หมู่ที่ 5 ตำบลเดียวกัน – ชุมชนบ้านอรัญญิก (สะพานสาม) หมู่ที่ 7 ตำบลเดียวกัน – ชุมชนบ้านคลอง หมู่ที่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก – ชุมชนบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 7 ตำบลเดียวกัน และชุมบ้านสระโคล่ หมู่ที่ 10 ตำบลเดียวกัน.