หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

รวมพลังปล่อยปลาเทิดพระเกียรติฯ ในเทศกาลเข้าพรรษา

Author by 1/08/15No Comments »

    1     อำเภอสัน กำแพง รวมพลัง ปล่อยพันธุ์ปลานานาชนิดเทิดพระเกียรติฯสมเด็จแม่ของแผ่นดิน และถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 58 ที่อ่างเก็บน้ำบ้านดอนปีน หมู่ 5 ต.แช่ช้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ได้มีโครงการพระราชกุศลแม่ของแผ่นดินโดยกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเทิดพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถฯ และปล่อยพันธุ์ปลาเทศกาลเข้าพรรษา  โดยมีนายศรัณยู  มีทองคำ นายอำเภอสันกำแพง เป็นประธาน  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่ายงาน  มีนางแจ่มจันทร์  ล่ามช้าง เกษตรอำเภอ นายถนัด มณีจันทร์ กำนันตำบลแช่ช้างเจ้าของโครงการได้นำผู้ใหญ่บ้านประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านข้างเคียงประมาณ 500 คน และ จ.ส.อ. วัลลภ เพชรหงส์    ชุดมวลสัมพันธ์ ทหาร จาก ป 7 .มาร่วมพิธีในครั้งนี้

ก่อนที่จะเริ่มพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีการยืนเคารพร้องเพลงสดุดีมหาราชาเทิดพระเกียรติฯ จากนั้นจึงมีพิธีปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำ โดยนายอำเภอ และปลูกต้นไม่ราชพฤกษ์ต้นไม้ประจำชาติในครั้งนี้ด้วย

นายถนัด  มณีจันทร์ กำนันเจ้าของพื้นที่ เปิดเผยว่า ในนามคณะกรรมการจัดโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเทิดพระเกียรติฯทุนแม่ของแผ่นดิน และวันแม่ ที่ใกล้จะถึงนี้จึงนำประชาชนชาวบ้านผู้ที่เกี่ยวข้อง ในตำบลแช่ช้างรวม 10 หมู่บ้าน ปล่อยพันธุ์ปลาลงอ่างเก็บน้ำบ้านดอนปีนแห่งนี้ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของหมู่บ้าน  เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญปล่อยพันธุ์ปลา ในวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรักษาศีล 5 ละเว้นชีวิต ได้พัฒนารอบอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ได้เป็นที่ออกกำลังกายของคนในชุมชน และต้านยาเสพติด  เสริมสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน  อ่างเก็บน้ำแห่งนี้พอมีฝนเตกลงมามีน้ำในอ่างมากขึ้นจึงได้จัดพิธีดังกล่าวได้

หลังจากนี้ไปทางคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีมติห้ามจับปลาภายในอ่างเก็บน้ำเข็ดขาดและห้ามทิ้งขยะลงในอ่างเก็บน้ำหากฝ่าฝืนปรับ 5.000 บาท ส่วนพิธีปล่อยพันธุ์ปลาในครั้งนี้ประมาณ 1 แสน 5 หมื่นตัว ได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด และกรมประมงจากโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยลาน อ.สันกำแพง กรมประมงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย และอีกหลายหน่วยงาน ที่ให้การสนับสนุนพันธุ์ปลาในการปล่อยลงอ่างเก็บน้ำดอนปีนในครั้งนี้    ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกปลานิล ปลาทับทีม ปลานวลจันทร์และอีกหลายพันธุ์ปลา นายถนัดกล่าว.