หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 57

Author by 14/08/14No Comments »

  1 copy

 

          เปิดงาน…พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2557 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 14 ส.ค.57