หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

รับปีใหม่ 2559 ดูแลอุบัติเหตุ ห้ามรถใหญ่ขึ้นดอย

Author by 25/12/15No Comments »

      ห้ามรถขึ้นดอย  เชียงใหม่ทุกหน่วยพร้อมรับปีใหม่ ดูแลอุบัติเหตุเข้มข้น เข้มทุกมาตรการ หวั่นมีเหตุหมู่ เพราะคนแห่เข้ามาเที่ยวหนาแน่นกว่าทุกปีต้องเพิ่มการดูแลหนัก รณรงค์สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559″ ห้ามรถใหญ่ขึ้นดอย

            เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.นายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ได้มีการเรียกประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน ทุกอำเภอ ช่วยกันทำงานเพื่อให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ลดลง จากปีที่ผ่านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 133 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 18 ราย และจำนวนผู้บาดเจ็บ 129 ราย ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก โดยปีนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้มีการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายไปสู่อำเภอต่างๆทั่วจังหวัดเชียงใหม่ คาดหมายว่า จะมีการใช้รถใช้ถนนเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้การจราจรและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้น โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับ เช่น ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ขับรถเร็ว ไม่คุ้นเคยเส้นทาง ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุราหลับในขณะขับรถ การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นอีก อาทิ สภาพรถและอุปกรณ์ส่วนควบไม่พร้อมใช้งาน สภาพถนน หมอก ควัน ป้ายเครื่องหมายจราจรเลอะเลือน เป็นต้น

ดังนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 – 4 มกราคม 2559 โดยมีเป้าหมายการดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 การลดลงของสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนครั้ง เสียชีวิตและบาดเจ็บ (admit) ให้น้อยกว่าเทศกาลปีใหม่ 2558 และมีการบูรณาการ การบังคับใช้กฎหมาย (สถิติการเรียกตรวจยานพาหนะและการจับกุมความ ผิดจราจรในฐานตามความผิด 10 ข้อหาหลัก) เพิ่มขึ้นจากเทศกาลปีใหม่ 2558 (ปี 2558 เรียกตรวจ 24,812 คัน จับกุม 24,840 คดี)ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559” โดยมีการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ดังนี้ จัดตั้งจุดตรวจบูรณาการ จุดสกัด/จุดบริการประจำชุมชน ชุดเคลื่อนที่เร็วของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และด่านชุมชน ดังนี้ จุดตรวจบูรณาการ จำนวน 54 จุด จุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการ ประจำชุมชน จำนวน 167 จุด ด่านชุมชน ครบทุกหมู่บ้าน 2,066 หมู่บ้าน ชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 45 ชุด จุดบริการแขวงการทาง 1 – 3 จำนวน 16 จุด โดยกำหนดให้มีข้าราชการและตำรวจสัญญาบัตรดูแลจุดตรวจ/จุดสกัดทุกจุด ให้มีเครื่องเสียงเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ / แนะนำแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว และเปิดไฟวับวาบตลอดเวลา

สำหรับมาตรการเน้นหนักและมาตรการพิเศษ ดังนี้ ด้านการบริหารจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่จัดทำแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรเชียงใหม่ได้วางแผนบริหารจัดการโดยการใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด สำหรับผู้ที่ทำผิดกฎหมายจราจร เช่น เมาแล้วขับ ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น และในส่วนของถนนนิมมานเหมินทร์ซึ่งเป็นเส้นทางที่การจราจรคับคั่งที่สุด ได้กำหนดแผนใช้วิธีรถวิ่งทางเดียว (One-Way) ซึ่งจะเริ่มทดลองปฏิบัติในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย สำนักงานทางหลวงที่ 1 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1, 2, 3 และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ มีการดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ทาสีป้ายบอกทางให้ชัดเจน ซ่อมแซมสัญญาณไฟและไฟกระพริบต่างๆ รวมทั้งการปิดจุดกลับรถบริเวณหน้าแมคโคร แม่ริมและหน้าวัดปิยาราม อำเภอแม่ริม พร้อมมีการตั้งจุดบริการ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความปลอดภัยทางถนนด้านยานพาหนะปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเช็คสภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีสภาพพร้อมในการใช้งาน มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวรถให้เพียงพอต่อผู้คนที่ต้องการสัญจรในช่วงปีใหม่ 2559 จัดทำป้ายอัจฉริยะที่มี QR Code เพื่อบอกถึงข้อมูลของการเดินรถเที่ยวต่าง ๆ ที่สถานีขนส่งอาเขต และมีการประชุมชี้แจงพนักงานขับรถทุกคน เพื่อตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ที่สถานีขนส่งอาเขต โดยกำหนดให้พนักงานขับรถไม่เกิน 8 ชั่วโมง (4 ชั่วโมง หยุดพักครึ่งชั่วโมงต่อเที่ยว)

ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 จะมีการเปิดทางลอดดอนแก้วและจะยกเลิกจุดกลับรถ (U-Turn) บริเวณหน้าวัดปิยารามซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุและการจราจรที่ติดขัดได้ จุดตัดรถไฟบางจุดยังไม่มีที่กั้นผ่านทางรถไฟในเขต อ.สารภี ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ติดตั้งสัญญาณไฟ หรือป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน และในช่วงปีใหม่จะมีการจัดเวรยามอาสาสมัครเฝ้าจุดเสี่ยงดังกล่าว เส้นทางขึ้นดอยที่สำคัญ ได้แก่ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ วัดพระธาตุดอยคำ ดอยอ่างขางและดอยอินทนนท์จะมีการตั้งกองอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรฯ และตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ดังนี้สำหรับการขึ้นลงดอยสุเทพ กำหนดเวลาการขึ้นลงดอยสุเทพ เวลาขึ้น ตั้งแต่ 06.00 – 19.00 น. และ 12.30 – 15.00 น. และเวลาลง ตั้งแต่ 09.30 – 12.00 น. และ 15.30 – 18.00 น. และห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้นขึ้น ในส่วนของถนนขึ้นดอยอินทนนท์จะห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้นขึ้นตั้งแต่ทางเข้าน้ำตกแม่สาเป็นต้นไป และดอยอ่างขางจะห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่และรถโดยสารสองชั้นขึ้นตั้งแต่ทางแยกที่เชื่อมต่อกับถนนโชตนาเป็นต้นไป โดยจะกำหนดเป็นประกาศเจ้าพนักงานจราจร

ในด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ การบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมพร้อมครอบคลุม 24 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียง 1 อำเภอที่ยังไม่มีหน่วยกู้ชีพกา รแพทย์ฉุกเฉินระดับอำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยานิวัฒนา ในส่วนการแจ้งเหตุแจ้งภัย สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 1669 ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินได้ปรับปรุงระบบการเดินสานสัญญาณเป็น Fiber Optic และเชื่อมต่อบูรณาการกับเบอร์โทรศัพท์ 191 ของตำรวจ และได้มีการประชาสัมพันธ์ ใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ผ่านสื่อต่างๆ โดยเน้นประชาสัมพันธ์ มาตรการ 10 รสขม ดังนี้ 1ร. คือ ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2ส. คือ ขับรถย้อนศร / ฝ่าฝืนสัญจรจราจร 3ข. คือ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย / ไม่มีใบขับขี่ / แซงในที่คับขัน 4ม. คือ เมาสุรา/ไม่สวมหมวกนิรภัย / มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย / ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ.