หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ร่วมเปิดพิพิธภัณฑ์ หลวงปู่จันทร์ กุสโล

Author by 14/05/16No Comments »

  2              วัดเจดีย์หลวง-ศิษย์เมตตาศึกษา ร่วมกันเปิดพิพิธิภัณฑ์อัตโน ประวัติ “หลวงปู่จันทร์ กุสโล” พร้อมฟังเทศน์จากสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ปรารถถึงความกตัญญูกตเวทิตา รุ่งเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระกัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตอย่างเนืองแน่น

เมื่อค่ำวันที่ 13 พ.ค. 2559 ที่อาคารเรียนโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียง      ใหม่ คณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวง คณะศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา นำโดยพระราชเจติยาจารย์ ประธานฝ่ายสงฆ์   พระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4-7 (ธ)  พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) พระครูโสภณกวีวัฒน์ ผช.เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการคณะสงฆ์ร่วมกับ พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ ผบก.ภ.จว. ลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส นายวิเชียร เชิดชู ตระกูลทอง   รองประธานฯ  และศรัทธาประชาชน ประกอบพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์อัตโนประวัติ พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล)อดีตเจ้าอาวาสและผู้ก่อตั้งโรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยอาราธนานิมนต์ เจ้าประ คุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อัมพโร) กรรมการมหาเถรสมาคม มาเป็นประธาน และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ว่าด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ

ต่อมา เช้าวันเสาร์ที่ 14 พ.ค. เวลา 07.00 น. พระราชเจติยาจารย์ ได้ร่วมศรัทธาประชาชนทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำนวน 60 รูป ที่ได้รับนิมนต์มาร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อัตโนประวัติ “หลวงปู่จันทร์” จากนั้น เวลา 08.00 น. มีการถวายภัตตาหารเช้า และทอดถวายผ้าป่าตั้งกองทุนพิพิธภัณฑ์ฯ

พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ ผบก.ภ. ลำพูน ประธานคณะศิษย์โรงเรียนเมตตาศึกษาประธานจัดงาน กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์นี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งกตัญญุตาสามัคคี เนื่องจากพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ์   เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อกว่า 50 ปีก่อน โดยรับลูกหลานชาวบ้านที่มีความประพฤติดี ตั้งใจเล่าเรียนเข้าเรียนฟรี นักเรียนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งคณะสงฆ์ได้ร่วมกันสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงปู่มาถึงปัจจุบัน การสร้างพิพิธภัณฑ์อัตโนประวัติ “หลวงปู่จันทร์” ขึ้นภายในอาคารเรียน ได้รวบรวมเอาประวัติ และผลงานของหลวงปู่เข้าไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด เพื่อให้ศิษย์เก่า-ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป.