หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ร้องเรียน..ตัวแทนประชาชน ผู้เดือดร้อน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน มล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ. เชียงใหม่

Author by 24/07/12No Comments »


ร้องเรียน..ตัวแทนประชาชน ผู้เดือดร้อน  เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน มล.ปนัดดา ดิศกุล ผวจ.
เชียงใหม่ ขอคำชี้แจงกรณีการปรับขึ้นราคาค่าจอดรถ ในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ระบุไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภค ตามข่าว.