หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ลูกแม่โจ้กว่าครึ่งหมื่น สานต่อประเพณีเดิน -วิ่งการกุศล ประเพณีรับน้อง 59

Author by 3/08/16No Comments »

   2             ลูกแม่โจ้กว่าครึ่งหมื่น สานต่อประเพณีเดิน -วิ่งการกุศล แม่โจ้-สันทราย ประเพณีรับน้องใหม่ 59 สร้างสัมพันธ์ชุมชน ที่อบอุ่น-ประทับใจมายาวนาน รุ่นพี่ใหญ่.ระพี สาคริกร่วมแจมและให้แง่คิดแก่รุ่นน้องเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำกระแสพระราชดำริในหลวงสร้างประเทศ นายกฯสภา .แม่โจ้ดร.อำนวย ยศสุขนำเปิดร่วมเดิน-วิ่งคึกคัก

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 3 ส.ค.59 ที่จุดปล่อยตัว ประตูสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (ถนนสันทรายสายเก่า)มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย, มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย ไปยังที่ว่าการอำเภอสันทราย เพื่อร่วมกันเข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทราย ในฐานะพ่อเมืองสันทราย รวมทั้งแนะนำตัวกับชาวอำเภอสันทรายระหว่างการเดิน-วิ่ง เป็นประเพณีรับน้องที่อบอุ่นติดต่อกันมายาวนาน โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ในโอกาสนี้มีศิษย์เก่าจำนวนมากมาร่วมกิจกรรม รวมทั้ง ศ.ระพี สาคริก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 อายุ 95 ปี มาร่วมให้กำลังใจแก่รุ่นน้องและฝากแง่คิดแก่น้องๆ ทุกคนก่อนพิธีจะเริ่มว่า จงภูมิใจกับการเข้ามาเป็นศิษย์ที่นี่ แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านการเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่เห็นได้ชัดเจนว่าในหลวงทรงงานและมองเรื่องนี้มาตลอดเวลา ที่จะเป็นพลังในการสร้างผืนแผ่นดินให้อุดมสมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ขอให้น้องๆได้ตั้งใจนำเอาความรู้ไปสู่การพัฒนาสังคมให้เป็นผลในทางที่ดีร่วมกันเพื่ออนาคตของทุกคนและประเทศไทย

หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีกิจกรรมประเพณี เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย โดยมีน้องใหม่และรุ่นพี่กว่า 5,000 คนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น มีประชาชนชาวสันทรายให้การต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทางถนนสายแม่โจ้สันทรายสายเก่า ทั้งนี้กิจกรรมประเพณีได้เริ่มมีมาเมื่อครั้งสมัยที่ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เพื่อทดสอบสมรรถภาพความอดทน ของผู้ที่สมัครเข้าเรียนแม่โจ้สมัยนั้น แรกเริ่มเดิมที เป็นการทดสอบวิ่งทน ของนักเรียนที่จะมาเรียนแม่โจ้ โดยวิ่งจากในเมืองมายังแม่โจ้ ถือเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มจากการสอบสัมภาษณ์ เพราะผู้ที่จะทำการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ของ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน” จนทำให้กิจกรรมการ เดิน – วิ่ง การกุศล แม่โจ้ – สันทราย เกิดเป็นประเพณีขึ้นจวบจนปัจจุบัน และวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการของกิจกรรมนี้คือให้นักศึกษาใหม่เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอสันทราย ได้แนะนำตัวกับประชาชนชาวอำเภอสันทราย จะมีประชาชนชาวอำเภอสันทราย และศิษย์เก่าแม่โจ้นำอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ต่างๆ มาคอยต้อนรับและให้กำลังใจตลอดเส้นทาง 10.5  กิโลเมตร ตั้งแต่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จนถึง หน้าที่ว่าการอำเภอสันทราย เป็นบรรยากาศที่อบอุ่น น่ารัก เป็นที่ประทับใจ

ในปีการศึกษา 2559 จะมีนักศึกษาใหม่ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จากทุกวิทยาเขต(เชียงใหม่, แพร่ฯ,ชุมพร) เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 5,000 คน นอกจากนั้น มูลนิธิ ศ. ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย,มูลนิธิพระช่วงเกษตรศิลปการและศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรม ยังได้จัดให้มีการแข่งขัน  เดิน – วิ่งการกุศล แม่โจ้ – สันทราย เป็นนักกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และนักกีฬาเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทลูกแม่โจ้ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอีกมากมาย โดยรับสมัครประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ส่วนนักศึกษาของแม่โจ้ที่ร่วมแข่ง 20 คนแรกที่เข้าเส้นชัยก่อนก็จะได้รับเสื้อสามารถของมหาวิทยาลัยในรุ่นนี้ด้วย.