หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

วงการสงฆ์สลด พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ พระผู้มีเมตตากับเด็กชาวเขาด้อยโอกาส มรณภาพ

Author by 1/02/15No Comments »

  1              วงการสงฆ์เมืองสามหมอก สูญเสียพระเถระอีกรูป หลวงพ่อพระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ พระผู้มีเมตตากับ เด็กชาวเขาด้อยโอกาส ให้มีโอกาสเรียนรู้ และศึกษาเล่าเรียน ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการสงบ หลังอาพาธด้วยโรคมะเร็ง  

เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 30 ม.ค.58  ที่วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน บรรดาศิษยานุศิษย์ คณะศรัทธาวัดศรีบุญเรือง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมงานศพ พระครูอนุสรณ์ปัญญาคุณ (เขมรินทร์ ปัญยะขันธ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง และ เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต 1 ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดัง ที่ประชาชนในพื้นที่ และต่างพื้นที่ให้ความเคารพนับถือ หลังจากได้มรณภาพลง ด้วยอาการอันสงบ เมื่อ เวลา 10.30 น.วันเดียวกันนี้ สิริอายุรวม 62 ปี 32 พรรษา โดยคณะสงฆ์ และศรัทธาได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัด ไปจนถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 และ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 จะทำพิธีปิดศพ และเก็บศพไว้ 100 วัน และในห้วงดังกล่าว ทุกวันอาทิตย์ จะมีการสวดอภิธรรม และฟังเทศน์จนกว่าจะครบหนึ่งร้อยวัน

จากการสอบถาม พระอาจารย์ประพันธ์ วิสุทธิจิตโต (โป้งอ้าย) รองเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ที่ได้ติดตามเฝ้าดูแลอาการอาพาธ ทราบว่า พระครูอนุสรณ์ ได้อาพาธด้วยโรคมะเร็งลำไส้ และเข้ารับการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลมาประมาณ 1 ปีเศษ จนกระทั่งอาการเริ่มทรุดลง ก่อนจะ มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ  ท่ามกลางความเศร้าโศก ของบรรดาลูกศิษย์   และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่เป็นอย่างมาก

สำหรับ พระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ ได้ให้การดูแลสามเณรชาวเขา ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางการศึกษา   โดยผ่านการบวชปอยส่างลอง หรือ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน พร้อมได้ก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี เมื่อปี 2554 เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรม และบาลี และแผนกสามัญ ตั้งแต่ชั้น ม.1 -ม.6 มีสามเณรศึกษาอยู่เริ่มแรก 120 รูป จาก 5 ชนเผ่า ประกอบด้วย กะเหรี่ยง ละว้า ไทยใหญ่ พื้นเมือง และม้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสามเณรด้อยโอกาส เนื่องจากเป็นเด็กกำพร้า เด็กต่างด้าว หรือเด็กตกหล่น รวมทั้งพ่อแม่นำ มาบวช ในช่วงภาคฤดูร้อนแล้วทิ้งไว้ที่วัด นอกเหนือจากการเรียน ด้านธรรมบาลี และสามัญแล้ว สามเณรเหล่านี้ ยังได้รับการฝึกสอนด้านวิชาชีพ ตามโครงการส่งเสริมการศึกษา สร้างอาชีพสามเณรชาวเขา ตามพระราชดำริใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ต้องการให้สามเณรทุกรูปมีวิชาชีพติดตัว เนื่องจากแต่ละคนมีศักยภาพ ในการเรียนรู้สติปัญญาไม่เท่ากัน สำหรับวิชาชีพที่ทำการฝึกสอนให้กับสามเณรที่นี้ ประกอบด้วย การถักเชือกทำสร้อยคอ กำไรข้อมือ การทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ การเย็บผ้า การตัดผม เป็นต้น ชิ้นงานของสามเณรทุกรูป ทางวัดจะจัดจำหน่วย ให้แก่ญาติโยมที่เดินทางมาเที่ยววัด นำเงินรายได้เป็นทุนการศึกษาสามเณรต่อไป.