หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

วัดดอยสุเทพฯ เสริมชั้นวางจัดระเบียบถอดรองเท้า!

Author by 22/08/16No Comments »

  5              วัดพระธาตุดอยสุเทพ เสริมชั้นวางรองเท้าเพิ่ม หวังจัดระเบียบนักท่องเที่ยวถอดรองเท้าไว้ไม่เป็นระเบียบ แต่พบ นักท่องเที่ยวยังคงถอดรองเท้าไร้ระเบียบ เช่นเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 ส.ค.2559 บรรยากาศที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ทางวัดให้เจ้าหน้าที่ เสริมชั้นวางรองเท้าเพิ่ม หวังจัดระเบียบนักท่องเที่ยวถอดรองเท้าไว้ไม่เป็นระเบียบ หลังมีเหตุวางรองเท้าเกะกะเด็กวัดต้องกวาดมารวมกันเป็นคลิปดังเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ยังพบนักท่องเที่ยววางไว้ตามใจสะดวก ทางวัดจึงเตรียมเพิ่มป้ายประชาสัมพันธ์หลายภาษาเพื่อแจ้งพื้นที่วางรองเท้าให้เป็นระเบียบ ยังจุดที่จัดไว้ให้

นายปรเมศร์ งามชื่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลความเรียบร้อย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ทางวัดได้เพิ่มชั้นวางรองเท้าเพิ่มขึ้นอีกหลายจุด และอบรมให้เด็กวัดค่อยๆเก็บรองเท้าของนักท่องเที่ยวที่ถอดวางไม่เป็นระเบียบ ให้เก็บไปไว้ยังจุดที่จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ โดยจะเห็นได้ว่ายังคงมีรองเท้าของนักท่องเที่ยวถูกถอดวางไว้กีดขวางทางเดินอยู่อย่างไร้ระเบียบ ปัญหาที่เกิดเป็นเพราะการสื่อสารระหว่างเด็กวัดและเจ้าหน้าที่ที่มีต่อนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความลำบาก นักท่องเที่ยวบางกลุ่มแม้จะมีมัคคุเทศก์นำพามา แต่ไม่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว ทำให้รองเท้ายังคงถูกถอดวางอย่างไร้ระเบียบเช่นเดิม

อย่างไรก็ตามทางวัดจะได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เป็นหลายภาษาติดไว้หลายๆจุด เพื่อแนะนำและชี้แจงให้นักท่องเที่ยวนำรองเท้าไปไว้ยังจุดที่ทางวัดจัดไว้ให้เป็นระเบียบต่อไป และวอนสังคมได้เข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย.