หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

วันช้างไทย! ปางช้างแม่สาจัดใหญ่ฉลองครบ 40 ปี

Author by 14/03/16No Comments »

   4             ปางช้างแม่สา จัดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 17 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทย        ให้ยั่งยืนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กระตุ้นให้เกิดความรักมีใจอนุรักษ์สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้คงอยู่ ในวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิม

          เมื่อตอนบ่ายวันที่ 13 มี.ค.59 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสืบสานสายพันธุ์ช้างไทย ครั้งที่ 17 สืบสานสายพันธุ์ช้างไทยให้ยั่งยืน ที่ปางช้างแม่สา หมู่ที่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม โดยมีนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จ.เชียงใหม่  นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายอำเภอแม่ริม ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานคึกคัก ซึ่งช้างไทยถือเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ อยู่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน ความสำคัญของช้างไทยมีหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม

ทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ วันที่ 13 มี.ค. ของทุกปีเป็นวันช้างไทย และในปี 2559  ยังนับเป็นปีมงคลการก่อตั้งปางช้างแม่สาครบรอบ  40 ปี จ.เชียงใหม่จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันช้างไทยที่ปางช้างแม่สา

ในงานมีการแสดงกินสะโตกอาหารของช้างกว่า 70 เชือก พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง โครงการ “มัคคุเทศก์เติมความฝัน ปันความรักให้น้อง” ครั้งที่ 16 จากสมาคม มัคคุเทศก์เชียงใหม่ การวาดภาพโดยช้างแสนรู้ ขบวนแห่ช้าง และการสาธิตงานศิลปหัตถกรรมเชิงช่างสล่าเมือง จากชมรมเพื่อนสล่าล้านนา มีซุ้มความรู้และแสดงพันธุ์ไม้ จากสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซุ้มแสดงสินค้าจากโครงการหลวงหนองหอย พิธีมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น ปางช้างแม่สา ซอพื้นเมือง จากพ่อครูบุญศรี รัตนัง มีมุมม้าแคระ มุมศิลปะและความรู้ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

นอกจากนี้ปางช้างแม่สายังได้มอบเงินจำนวน 100,000 บาทให้กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้างคณะสัตวแพทย์ศาสตร์          มช.เพื่อเป็นการวิจัยพัฒนาในการอนุรักษ์ช้างไทยต่อไปอีกด้วย.