หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

วันเด็ก…

Author by 13/01/13No Comments »

วันเด็กเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน        ผู้นำชุมชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มีการนำตัวมาสคอสการ์ตูนน่ารักมาร่วมงาน ได้รับความสนใจจากเด็กๆ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่.