หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สนามบินสามหมอกซ้อมแผนกู้ระเบิด

Author by 27/02/15No Comments »

     3           ท่าอากาศยานเมืองสามหมอก จัดซ้อมแผนกู้ระเบิด เตรียมรับมือเหตุฉุกเฉิน ทางท่าอากาศยาน จำลองเหตุการณ์ เหมือนจริงเพื่อดูความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติ ผอ.ย้ำเป็นไปตามข้อกำหนด ขององค์การบินระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมรับมือ กรณีเกิดเหตุ สร้างความมั่นใจ ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ

เมื่อเวลา  14.00 น. วันที่  25 ก.พ  58  นายวีระวัฒน์  ทะคง  ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการซ้อมแผน เตรียมรับมือ และป้องกันเหตุวินาศกรรม และเหตุฉุกเฉินขึ้น ภายในท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ เจ้าหน้าที่ตำรวจวิทยาการ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย   และหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลศรีสังวาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนกว่า 40 นาย เข้าร่วมในการซ้อมแผนครั้งนี้ด้วย

โดยมีการจำลองเหตุการณ์พบ วัตถุต้องสงสัย เป็นกระเป๋าข้างในมีวัตถุระเบิด ถูกวางไว้บริเวณทางเข้าห้องผู้โดยสารขาออก  จากนั้นเจ้าหน้าที่ ประจำท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบ และดำเนินการตามแผนฉุกเฉินต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอนของแต่ละหน่วยงาน

หลังการซ้อมแผน ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในการซ้อมแผนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่กำหนดให้แต่ละท่าอากาศยาน ต้องทำการฝึกซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ตื่นตัวพร้อมรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออยู่ตลอดเวลา  รวมถึงเป็นการทดสอบความรวดเร็ว ถูกต้อง และขีดความสามารถ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่  ตลอดจน ทดสอบขีดความสามารถ ของเครื่องมือ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดับเพลิงและกู้ภัยการแพทย์ ข่ายการติดต่อสื่อสาร และการประสานงาน  โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ นอกจากจะสร้างความพร้อมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว ยังจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ที่เข้ามาใช้บริการยัง ท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วย

สำหรับท่าอากาศยานจังหวัดแม่ฮ่อง สอน ปัจจุบันมีเพียงสายการบินกานแอร์ ทำการบินจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพียงสายการบินเดียว โดยทำการบินด้วยเครื่องเซสน่าขนาดเล็ก จำนวน 12 ที่นั่ง สับเปลี่ยนกับเครื่องเอทีอาร์ 72 จำนวน  64 ที่นั่ง  ปัจจุบันเฉลี่ยมีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่ายานจังหวัดแม่ฮ่องสอนทางสายการบินวันละประมาณ  40 – 50 คน.