หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สมเด็จพระบรมฯ พระราชทานจักรยาน นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส

Author by 19/02/16No Comments »

  2 copy        สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานจักรยาน ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาสเชียงใหม่กว่า 300 คน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกล เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกปลอดภัย และลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ก.พ. 59 ห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบจักรยานพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจน และด้อยโอกาส ที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จำนวน 306 คัน   เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นักเรียนที่อยู่ห่างไกล เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกปลอดภัย ลดค่าใช่จ่ายของครอบครัว ส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง และเรียนรู้วิธีการขี่จักรยานให้ปลอดภัย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาเรียนหนังสือเพิ่ม และเป็นการพัฒนาคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

ในการนี้นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวว่า ในการดำเนินงานจักรยานพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในลักษณะจักรยานยืมเรียน เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียน โดยให้จัดสรรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้เด็กนักเรียนเป็นผู้ใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนหนังสือ จากการคัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คือ ครอบครัวยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบ และมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน โดยมอบให้กับนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ มีดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ถึง เขต 6 จำนวนสังกัดละ 44 คัน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จำนวน 42 คัน รวมจำนวนทั้งสิ้น 306 คัน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเด็กๆที่ได้รับพระราชทานจักรยานครั้งนี้ต่างแสดงความดีใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างมาก.