หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สมโภชน้ำสรงผ้าไตรในหลวง ประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ

Author by 19/05/16No Comments »

1      “มจ.ฑิฆัมพร ยุคล” ประธาน ในพิธีอบรมสมโภชน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทาน เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ ประจำปี 2559 พร้อมช่างฟ้อนจากตำบลสุเทพรำถวาย มีตัวแทนชาวพุทธจาก 4 จังหวัดภาคใต้มาร่วมงาน 118 คน ผอ.สำนักพุทธเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเวียนเทียนทุกวัดค่ำวันศุกร์ 20 ..วันวิสาขบูชาพร้อมเพรียงกัน

เมื่อค่ำวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ที่ลานชมวิว “ข่วงพระเจ้ามังราย” วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาส ได้ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมือง และพุทธบริษัทประกอบพิธีอบรมสมโภชน้ำสรง และผ้าไตรพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้พระราชทานเพื่อสรงน้ำ และประกอบพิธีสักการะพระบรมธาตุเจ้าประจำปี 2559 เป็นปีที่ 16 โดยมีพระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ และ ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในพิธีนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานน้ำสรง  และผ้าไตร เพื่อประกอบพิธีถวายน้ำสรงองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพทุกปีต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 และพิธีอบรมสมโภชเป็นวาระสุดท้ายได้รับความกรุณาจาก ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งค่ำวันที่ 19 พฤษภาคมจะอัญเชิญน้ำสรงและผ้าไตรพระราชทานขึ้นรถบุษบก ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อแห่อัญเชิญตามประเพณีไหว้สาป๋าระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ขึ้นไปประกอบพิธีวันวิสาขบูชา โดยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีสมโภชครั้งนี้ มีผู้แทนชาวพุทธจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลาจำนวน 118 คนมาร่วมพิธี และจะร่วมกันในพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าพร้อมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา สำหรับวัดพระอารามหลวงทุกแห่ง 9 วัดในจังหวัด ทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นประธานในพิธีเวียนเทียนพร้อมเพรียงกัน และประชาชนสามารถเข้าเวียนเทียนตามวัดใกล้บ้านทุกแห่ง

หลังเสร็จพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระธรรมเสนาบดีได้มอบพระพุทธรูปปางห้ามญาติแก่ ม.จ.ฑิฆัมพร ยุคล และ ผวจ.เชียงใหม่ ตลอดถึงคณะที่มาร่วม จากนั้นช่างฟ้อนเล็บ ได้ฟ้อนและรำสมโภชเป็นเสร็จพิธี ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ในตอนเช้าของวันเดียวกันที่หน้าบันไดนาควัดพระธาตุดอยสุเทพฯ นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ร่วมกับนายกเหล่ากาชาดฯ ก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจัดขึ้นชื่อโครงการตามรอยครูบาฯ จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ประชาชน โดยน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ เพื่อปวงประชารู้รักสามัคคี และถือเป็นการสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปีเมืองเชียงใหม่ และครบ 47 ปี โครงการอาสาพัฒนาชุมชนของ พช.จึงบำเพ็ญจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ตามรอยครูบาศรีวิชัย โดยทำความสะอาด   บริเวณวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และกิจกรรมเวทีเสวนาทางวิชาการด้วย.