หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สมโภชพระไตรปิฎก คนนับหมื่นร่วมที่ อ.จอมทอง

Author by 22/02/15No Comments »

   1       ชาวจอมทองร่วมกับพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ สมโภชพระคัมภีร์อรรถกถาจารย์พระไตรปิฎกฉบับอักษรธรรมเมืองเหนือยิ่งใหญ่ด้วยขบวนช้าง 9 เชือกนำ ตามด้วยรถบุษบก มีคนเข้าร่วมนับหมื่น ถือเป็นงานครั้งประวัติศาสตร์ของชาวพุทธเหนือ ตกค่ำวันที่สามของงาน มีเทศน์ 3 ธรรมาสน์จากพระมหาเถระปิดท้ายรายการ

ตามที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ รองเจ้าคณะจังหวัด พระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พระศรีศิลปาจารย์ ผช.เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร และพระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ป.ธ.9 วัดบุพพาราม ร่วมกับพุทธศาสนิกชน จัดขบวนแห่สมโภชพระคัมภีร์อรรถกถาจารย์อธิบายพระไตรปิฎกฉบับภาษาอักษรธรรมเหนือ จากพุทธสถานเชียงใหม่เข้าสู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อบ่ายวันที่ 20 ก.พ. โดยมีพิธีอบรมสมโภชเป็นปฐมฤกษ์ในพระวิหารหลวง มีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานนั้น

ต่อมาเมื่อบ่ายวันที่ 21 ก.พ.2558 คณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ และจากที่ต่าง ๆ นับพันรูป พร้อมพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีแห่สมโภชคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกอักษรธรรมลานนาเป็นหนที่สอง จากสามแยกทางน้ำตกแม่กลาง เข้าสู่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ตลอดทางมีชาวบ้านโปรยข้าวตอก ดอกไม้ต้อนรับ  ขบวนแรกเป็นช้าง  9 เชือก อัญเชิญพระคัมภีร์ฯบนหลังช้าง ต่อด้วยขบวนรถบุษบก ขบวนธงทิวของพุทธศาสนิกชน มีพระสงฆ์นำสวดมนต์ตลอดทาง จนกระทั่งเข้าสู่อาคารพระสัทธรรม แล้วมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำวัตรเย็น และเจริญวิปัสสนาตลอดทั้งคืน รุ่งเช้าวันที่ 22 ก.พ.58 หลังทำวัตรสวดมนต์ ต่อด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ ภาคค่ำเวลา 18.30 น.มีพระธรรมเทศนา 3 ธรรมาสน์(เทศน์แจง)โดยพระธรรมเสนาบดี  รองเจ้าคณะภาค  7 แทนเจ้าคณะภาค 7 พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม     และพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. เจ้าคณะภาค 2 นับเป็นครั้งแรกที่พระมหาเถระระดับสูงของประเทศ มาเทศน์ร่วมกัน

สำหรับโครงการปริวรรตคัมภีร์อรรถกถาจารย์อธิบายพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีลานนา (อักษรธรรม)ครั้งนี้ยังไม่เคยมีมาก่อน คณะสงฆ์ถือเป็นงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษาที่จะมาถึงวันที่ 2 เม.ย.ศกนี้.