หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

“สรุศักดิ์” ขึ้นเหนือ ติดตามสถานการณ์แก้ปัญหาหมอกควันเชียงใหม่

Author by 5/02/16No Comments »

   OLYMPUS DIGITAL CAMERA             รมว.ทรัพย์ฯ ติดตามสถานการณ์ และมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เข้ามาเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน ของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านขุนช่างเคี่ยน ดอยสุเทพปุย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 4 ก.พ.2559 ที่บ้านม้งขุนช่างเคี่ยน หมู่ 4 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เขตอุทยานดอยสุเทพ-ปุย  พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าดอยสุเทพ-ปุย ตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมี น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายชลทิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมคณะครั้งนี้ มี นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และนายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับ

ตามที่ได้กำหนดพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย เป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจเชิงสัญลักษณ์ของ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นป่าดอยสูงอยู่ในตัวเมือง โดยมีนายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 บรรยายสรุปภาพรวม พื้นที่แห่งนี้ได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการเฝ้าระวังไฟป่า หมอกควัน ของประชาชนในพื้นที่กับทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมที่แก้ไขการเป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่าลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย  มีการประสานร่วมกันเข้าไปดูแลของหมู่บ้านม้ง 12 หมู่บ้าน พร้อมเสริมเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมทั้งดอยสุเทพ-ปุย เข้ามาเป็นแนวร่วม สร้างรั้วให้ป่าลดหมอกควันเชิงรุก และขยายอาสาสมัครให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เฝ้าระหว่างของพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ Buffer Zone ส่งผลให้ขณะนี้การทำงานได้ผลมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี ทำให้ไม่เกิดไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่ดอยสุเทพ-ปุย ใน 12 หมู่บ้าน 1 หย่อมบ้าน ที่ร่วมกันดูแล

ขณะที่ภาพรวมมีมาตรการในการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน โดยตั้งศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ประสานกับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัดตามลำดับ อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านการอบรมในระดับตำบล ชุมชน หมู่บ้าน มีการป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงพร้อมทั้งส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนในการทำกิจกรรมแนวกันไฟ ฝายชะลอน้ำ จัดชุดอาสาสมัครชุมชนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดับไฟ และมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยตั้งเป้าลดจุดความร้อนหรือ hot spot และปัญหาจากปีที่แล้ว รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พบปะชาวบ้านพร้อมกล่าวชื่นชมให้กำลังใจที่การทำงานในระดับหมู่บ้านเข้มแข็ง

ส่วนการรายงานของศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จ.เชียงใหม่ จุด HOTSPOT ประจำวันที่ 1 ม.ค.59- 3 ก.พ. 59 ทั้งจังหวัดมีรายงานการเกิดจุด HOT SPOT จากภาพถ่ายดาวเทียมรวม 56 จุด เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งหมด 56 จุด ยังไม่พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่เกษตร และคณะ รมว. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบ นโยบายที่พื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาอ.พร้าว ช่วงเช้าวันเดียวกันแก่ผู้นำชุมชนทุกระดับ รวมทั้งชาวบ้าน พร้อมบินตรวจการณ์ดูสภาพปัญหาในเวลานี้ด้วยและก่อนหน้านี้ได้มอบนโยบายและติดตามสถานการณ์ที่อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน.