หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สร้างฝายประชารัฐฉลองเชียงใหม่ 720 อุทยานดอยสุเทพ – ปุย

Author by 28/05/16No Comments »

 3    สำนักพื้นที่อนุรักษ์(เชียงใหม่) รวมพลสร้างฝายประชารัฐฉลองเชียงใหม่ 720 ปีบริเวณอุทยานดอยสุเทพปุย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2559

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 พ.ค.59 ที่บริเวณน้ำตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ. เชียงใหม่ นายกมลไชย คชชา ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝายประชารัฐเพิ่มความชุ่มชื้น เพื่อฉลองเชียงใหม่ 720 ปี บริเวณอุทยานดอยสุเทพ – ปุย โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดสำนักพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมครอบครัว และประชาชนกว่า 1,000 เข้าร่วมกิจกรรม

นายอัมพร ปานมงคล หน.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่าการจัดโครงการนี้เป็นการสร้างฝายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น เป็นการเฉลิมฉลองการก่อกำเนิดเมืองเชียงใหม่ครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในวโรกาสครองราชย์สมบัติยาวนานครบ 70 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในปี 2559

นายกมลไชย คชชา กล่าวอีกว่าในภาวการณ์ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้ประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ ภัยแล้ง ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เคยมีความสมดุล โดยเฉพาะน้ำตกห้วยแก้ว และน้ำตกมณฑาธารในช่วงเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่มีน้ำในลำห้วยทำให้ส่งผลกระทบต่อพันธุ์พืช และสัตว์บริเวณลุ่มน้ำตกห้วยแก้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) จึงได้จัดกิจกรรมจัดทำฝายประชารัฐ โครงการสร้างฝายครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งกลุ่มกันสร้างฝาย ทุกคนต่างเสียสละแรงงาน  พร้อมนำอุปกรณ์จอบ เสียมมาจากบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสา โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ.