หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สร้างรูปแบบใหม่ หอชมวิวไร้หลังคา

Author by 4/06/14No Comments »

thainews180  คณะกรรมการพัฒนา วัดพระธาตุดอยสุเทพ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานศิลปากร และโบราณคดีที่ 8 ตรวจรับงานปรับปรุง หลังคาศาลา รอบพระบรมธาตุ และตรวจสอบ อาคารหอชมวิวพร้อมปรับอาคารหอชมวิวแบบไม่มีหลังคา กรรมการประชาสัมพันธ์ระบุ สร้างไว้รองรับนักท่องเที่ยว ไม่ได้สร้างเพื่อมุ่งหวัง ให้พระเณรใช้ประโยชน์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีข้อห่วงใยจากพุทธศาสนิกชน และประชาชนทั่วไปถึงการก่อสร้างอาคารหอชมวิว ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราช วรวิหาร เนื่องจากปลายยอด ของหอชมวิวที่สร้าง เป็นโดมยอดปลายชฎา เกรงจะบดบังพระบรมธาตุดอยสุเทพนั้น

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร คณะกรรมการพัฒนาวัดพระธาตุดอยสุเทพร่วมกับพระเทพวรสิทธาจารย์ รองเจ้าคณะภาค 7 และเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร ได้ร่วมกับผู้แทนจากสำนักศิลปากร และโบราณคดีที่ 8 เชียงใหม่ ตรวจรับงานการปรับปรุงหลังคาศาลารายรอบพระบรมธาตุ ซึ่งเป็นไปตามแบบ และข้อกำหนดของกรมศิลปากรแล้วเสร็จ คณะได้ตรวจสอบอาคารหอชมวิว ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ ที่ปรับปรุงจากอาคารห้องสมุดเดิมของวัดให้เป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นสถานที่ชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ จากเดิมที่มีแต่ลานชมวิวอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่มีหลังคา เมื่อมีฝนตกทำให้ไม่สามารถจะชมทัศนียภาพของเมืองได้

คณะกรรมการพัฒนาวัดฯ เห็นพ้องกันว่า เพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่าย ที่มีความห่วงใยเรื่องโดมชฎาปลายยอดหอดังกล่าว ซึ่งชั้นบนสุดเดิมจะตั้งธรรมาสน์ทรงสูงสถาปัตยกรรมล้านนาที่มีอายุกว่า 100 ปี ได้หารือว่าจะไม่นำมาตั้งแล้ว จึงให้ฝ่ายวิศวกรปรับปรุงใหม่ให้เปิดหลังคาชั้นสี่ของอาคารห้องสมุดเดิมให้เป็นลานโล่งเสมือนดาดฟ้า แต่ให้มีหลังคาเป็นแผ่นใสเฉพาะบริเวณกึ่งกลางห้องสามารถกันฝนได้เท่านั้น ส่วนยอดโดมจะถูกตัดออกทั้งหมด สรุปว่าจะเป็นลานชมวิวอีกจุดหนึ่ง แต่บางส่วนมีหลังคาเหมือนศาลาแต่โปร่งแสง และชั้นสามลงไปจะยังเป็นห้องรับรองวีไอพี. และห้องสมุดดังเดิม

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม กรรมการประชาสัมพันธ์วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ กล่าวว่า ความตั้งใจของคณะกรรมการพัฒนาฯ มุ่งจะสร้างหอชมวิวให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุได้มีที่บังแดดบังฝน ไม่ได้หวังสร้างให้พระภิกษุสามเณรหรือคนในวัดได้ใช้สอยประโยชน์ เมื่อเกิดความห่วงใยปลายยอดของหอชมวิวอาจจะไม่เหมาะสม จึงปรับเปลี่ยนให้เป็นลานโล่ง และมีหลังคาแผ่นใสรอบระเบียบเท่านั้น การดำเนินการนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในไม่ช้า.