หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สวนมนต์ข้ามปีเชียงใหม่คึกคัก รับพรปีแพะ

Author by 1/01/15No Comments »

  4    ส่งท้ายปีเก่า- รับปีใหม่เชียงใหม่คึกคัก โดยเฉพาะพิธีสวดมนต์ข้ามปีรับพรสิริมงคลปีแพะ เสียงสวดมนต์ก้องทั่วเมือง ผวจ.นำพิธีที่วัดพระสิงห์ ส่วนรองศุภชัยพาสาธุชนกว่า 2 พันสวดรอบพระธาตุเจดีย์หลวง ขณะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ นิมนต์พระเชียงตุงสาธยายมนต์ยาวนานจนข้ามปี เกจิอาจารย์ดังยืดโยงพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ถวายพระพร และให้พรแก่สาธุชน โดยพระธรรมเสนาบดีแจกเหรียญกษาปน์ขวัญถุงรับปีใหม่แก่ศรัทธาล้นหลาม

รับขวัญวันปีใหม่ 1 มกราคม 2558 ด้วยความปีตีสุขถ้วนหน้าตามวิถีพุทธ ด้วยการเจริญพระพุทธมนต์และสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศไทย โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะสงฆ์จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และเทศบาลท้องถิ่นทุกแห่งพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ซึ่งใน 6 วัดศูนย์กลางกิจกรรมมีพุทธศาสนิกชนตลอดถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมเนืองแน่นประกอบด้วย วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.รียงใหม่เป็นประธาน ภายในพระวิหารหลวงเต็มไปด้วยสาธุชนส่วนใหญ่ในชุดนุ่งขาวห่มขาว ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รอง ผวจ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสได้จัดเก้าอี้นั่งรอบพระธาตุเจดีย์หลวงกว่า 2,000 ตัวรับคณะศรัทธา ที่วัดสวนดอก พระอารามหลวง ภายในพระวิหารหลวงมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.เป็นประธาน วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร   นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเป็นประธาน และวัดท่าตอน พระอารามหลวง นายอำเภอแม่อาย เป็นประธานก็มีประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก

ส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราช วรวิหาร นายนาวิน สินธุสะอาด รอง ผวจ.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ประกอบพิธีตั้งแต่เวลา 22.00 น. เสียง กระหึ่มไปทั่วทั้งวัด ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นในตอนดึก เนื่องจากอุณหภูมิต่ำกว่าในตัวเมือง ซึ่งพระธรรมเสนาบดี ได้นิมนต์พระครูอดุลย์สีลกิตติ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เกจิอาจารย์ด้านประเพณีล้านนาชื่อดัง เป็นเจ้าพิธีในการยืดโยงโองการขอพรจากพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่พสกนิกร

ที่แปลกแตกต่างจากทุกปี ทางวัดได้จัดพิธีสวดมนต์แบบดั้งเดิมล้านนาทำนองเชียงตุง ซึ่งพระประชานาถมุนี เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น ได้นิมนต์พระจากเชียงตุง 9 รูปมาสวดมนต์ยาวนานกว่า 2 ชม. และกล่าวอำนวยพร จนเข้าสู่วันใหม่ จากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพ และพระสงฆ์เชียงตุงได้ให้พรแก่ผู้ร่วมพิธี โดยขอพรจากพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตมาอำนวยพร หลังจากเสร็จพิธีสวดมนต์ข้ามปี และรับพรชัยมงคลแล้ว ศรัทธาประชาชนหลายพันคน รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้เข้าแถวรับวัตถุมงคลเป็รเหรียญขวัญถุงที่ระลึกจากพระธรรมเสนาบดี ซึ่งเป็นเหรียญ 50 สตางค์ ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหลังมีพระบรมธาตุดอยสุเทพปรากฏ ผลิตจากโรงงานกษาปณ์ของรัฐบาลไว้นานแล้ว บรรจุในขวัญถุงมีภาพพระบรมธาตุดอยสุเทพพร้อมข้อความว่า “สวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร”

ทั้งนี้ นายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ. กล่าวว่าในนาม ผวจ.เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสงานสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีโชคดีตลอดปี และว่าปีนี้เพิ่งเคยเป็นเป็นครั้งแรกที่มีการสวดพุทธมนต์ทำนองเชียงตุง จากพระสงฆ์ไทใหญ่ 9 รูป ซึ่งเป็นนิมิตดีที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพื่อให้ประชาชนได้รับสิริมงคลกันถ้วนหน้า   จากนั้น รอง ผวจ. ได้เวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพ และลงมาเป็นประธานจุดพลุไฟสวัสดีปีใหม่ 2558 บนลานชมวิวของวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นเสร็จพิธี ขณะที่มองลงจากลานชมวิวเป็นพลุไฟ แสงสี และเสียงจุดพลุดังกระหึ่มกึกก้องไปทั่วทั้งเมือง นับเป็นภาพแห่งความปีตีรับปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง.