หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมแผนรับมือภัยแล้ง

Author by 1/03/16No Comments »

5      เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 1 มี.ค.59 ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่าในช่วงของการเข้าสู่ฤดูร้อน ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2559 นั้นทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้งปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคโดยได้มีการประสานไปยังกรมชลประทานเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาคในการส่งน้ำมาสำรองไว้ตามแหล่งกักเก็บน้ำภายในสวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอและทำให้สัตว์ป่านานาชนิดได้กิน ได้อาบไม่เดือดร้อนเท่าไหร่

ทั้งนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้มีการเตรียมแทงค์น้ำเพื่อสำรองน้ำไว้โดยได้ขอความร่วมมือประสานไปยังหน่วยงานทหารพัฒนาภาค 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาน้ำมาบรรจุสำรองไว้หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำจริงๆ ขณะนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้มีการรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดหยุดการฉีดน้ำรดต้นไม้ที่ไม่มีความจำเป็นแต่ก็ได้มีการฉีดละอองน้ำให้กับสัตว์ได้ผ่อนคลายซึ่งในปีนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภัยแล้งค่อนข้างรุนแรงแม้แต่น้ำตกห้วยแก้วที่มีน้ำไหล่ผ่านตลอดทั้งปียังแห้งแล้งขาดแคลนน้ำเป็นอันมากทุกคนต้องช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วปัญหาอื่นๆจะไม่ตามมา

ขณะเดียวกันในส่วนของการดูแลแก้ไขภัยแล้งของสวนสัตว์เชียงใหม่นั้นทางตนเองได้มีการปลูกต้นกล้วย มะละกอ เพื่อเป็นแนวป้องกันไฟป่าและเป็นอาหารสัตว์ ได้มีการทำแนวป้องกันไฟป่าระทางกว่า 4 กม.โดยรอบภายในและภายนอกสวนสัตว์เชียงใหม่ ตามคำสั่งของนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯที่ได้กำชับให้สวนสัตว์เชียงใหม่พนักงานช่วยกันสอดส่อง ดูแลไฟป่าที่อาจะเกิดขึ้นได้.