หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สั่งรับมือภัยหนาว ต่างเฮโลขอรับผ้าห่ม ตัวเมืองต่ำกว่า 10 องศาฯ

Author by 26/01/16No Comments »

    เชียงใหม่หนาว    ทั่วเหนือเผชิญทั้งฝนและหนาวยะเยือก ตัวเมืองต่ำกว่า 10 องศาฯ อุตุแจงสภาพอากาศยังจะแปรปรวนต่อไปอีก 2-3 วันถึงจะอุ่นขึ้น ผวจ.เชียงใหม่สั่งทุกอำเภอสำรวจผู้ประสบภัยหนาว เร่ง ปภ.เบิกจ่ายผ้าห่มกันหนาว แม้ไม่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว แต่ให้พิจารณาความจำเป็นเร่งด่วน ขณะ ที่มีหลายอำเภอเข้ามาขอเบิกผ้าห่มนับหมื่นผืน

ตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกาศเตือนว่า บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้ว และแผ่เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือจะมีอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมแรงเกิดขึ้น และอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว และอุณหภูมิจะลดลง 6-10 องศาเซลเซียส สภาวะอากาศมีผล กระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่บ่ายวันที่ 23 ม.ค. 2559 โดยอุณหภูมิต่ำสุดช่วงวันที่ 24-25 ม.ค. 2559 ทั่วภาคเหนืออยู่ระดับ 8-14 องศาเซลเซียส

ส่วนบริเวณยอดดอยจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 26-27 ม.ค. 2559 จะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนม่า เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะส่งผลให้ภาคเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลงนั้น

นายปวิณ ชำนิประศาสน์  ผวจ. เชียงใหม่ กล่าวว่า ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น และมีลูกเห็บตกในพื้นที่   อ.แม่ออน    และสันกำแพง จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่า อุณหภูมิจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว 6 ถึง 10 องศาเซลเซียส ต่อเนื่อง ถึง 27 ม.ค. 2559 ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลง โดยการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนของ จ.เชียงใหม่ ได้กำชับนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูง และบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยของ จ.เชียงใหม่ ผ่านหอกระจายข่าว และเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน รวมทั้งเครือข่ายวิทยุชุมชน วิทยุสมัครเล่น และสื่อมวลชนในพื้นที่ให้ได้รับทราบเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดขึ้นจากภาวะอากาศหนาวเย็น และมีลมแรง จะมีผลต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งพืชผลทางการเกษตรของเกษตรกรให้เตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติในระยะนี้

นอกจากนั้น   ยังได้ย้ำเตือนผู้ขับขี่พาหนะ นักท่องเที่ยว ที่สัญจรไปมาบริเวณที่มีหมอกหนาให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจตรวจสอบความต้องการเครื่องกันหนาวเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยได้จัดเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ รวมทั้งให้ใช้ มิสเตอร์เตือนภัยที่ประจำอยู่ในหมู่บ้านช่วยแจ้งเหตุเตือนภัย ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทันท่วงที และให้ดำเนินการตามขั้นตอนของแผนป้องกันภัยฯ ของจังหวัด อำเภอ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีและให้รายงานให้จังหวัดทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด

ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม่ เช้าวันที่ 26 ม.ค. 2559 เจ้าหน้าที่ได้นำผ้าห่มมอบให้กับอำเภอต่าง ๆ ที่ขอเข้ามาเร่งด่วน เช่น สันกำแพง แม่ออน สะเมิง แห่งละ 300-400 ผืน และในวันที่ 27 ม.ค.จะมารับเพิ่มอีกประมาณหมื่นกว่าผืน จากจำนวนผ้าห่มที่มีอยู่ประมาณ 30,000 ผืนในขณะนี้ โดยปีนี้กระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการการประกาศเขตภัยพิบัติหนาวว่าจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาฯเป็นเวลา 3 วันขึ้นไป จึงไม่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติ แต่มาถึงช่วงนี้สภาพอากาศหนาวจัดในหลายอำเภอจึงพิจารณาความเหมาะสมและจำเป็นแจกจ่ายให้ทันทีที่มีการร้องขอมา นอกจากนั้นรักษาการ ปภ.จังหวัดยังได้รายงานให้นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.ว่า ได้เกิดวาตภัยพัดบ้านเรือนประมาณ 100 หลังคาเรือนใน อ.แม่ออนเสียหาย ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือแล้ว

ว่าที่ ร.ต.ปรีชา จินต์ธนาวัตน์ เวรพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ รายงานเวลา 10.00 น.วันอังคารว่า บริเวณความกดอากาศสูงกาลังแรงยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนม่าเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทาให้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้นและยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นลง โดยสรุปภาคเหนือตอนบนอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีฝน กระจาย ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 8-10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 10-15 องศาเซลเซียส สาหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัดกับมีน้าค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่าสุด 1-5 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.อุณหภูมิต่าสุดเช้าวันเดียวกัน วัดได้ 1.4ซ.ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายนายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานฯเปิดเผยว่า บนยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิไม่ต่ำมากนัก วัดได้ 8 องศาฯ ยอดหญ้าวัดได้ 6 องศาฯ ปริมาณน้ำฝน 21 มม.ฝนยังตกตลอดคืนที่ผ่านมา ส่วนที่กิ่วแม่ปานอุณหภูมิ วัดได้ 6 องศาฯ จากสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกตลอด ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวยะเยือกอยู่พอสมควร จึงแจ้งเตือนนักท่องเที่ยว และคนขับรถให้ระวังถนนลื่นเป็นพิเศษเกรงจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสภาพอากาศหนาวยะเยือนระดับ 10-12 องศาฯในตัวเมืองเชียงใหม่ เวลา 10.00 น.วันที่ 26 ม.ค. ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผอ.ได้ระดมเจ้าหน้าที่เพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ต่างๆ ทั้งการติดตั้งไฟสปอตไลท์ไล่ความเย็น และสุมไฟให้สัตว์ ที่ซูอะคอเรียม ในสวนสัตว์เชียงใหม่ นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ได้ให้เจ้าหน้าที่นำแก๊สมาติดตั้งและปรับอุณหภูมิน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มให้มีอุณหภูมิที่ปลาทั้งสองชนิดอยู่ได้ เช่นเดียวกับที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน รักษาการ ผอ.สำนักงานพิงคนคร กำกับผู้แลเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ให้เจ้าหน้าที่ก่อกองไฟ และไฟกกให้สัตว์ต่าง ๆ เพื่อให้คลายหนาว

ที่ จ.เชียงราย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่กลางดึกของวันที่ 25 ม.ค.59 มีพายุฝนตกหนัก และลมกระโชกแรงทั่วพื้นที่ ส่งผลให้อากาศหนาวเย็นจัด อุณหภูมิลดฮวบลงอย่างรวดเร็ว  จนต่ำกว่า 10 องศาฯ ส่วนบน ดอยผาตั้ง หมู่ 14 ต.ปอ อ.เวียงแก่น อุณหภูมิติดลบ 1 องศา เกิดน้ำค้างแข็ง หรือเหมยขาบ เกาะตัวเป็นเกล็ดเป็นครั้งแรก ที่ประตูสยามดอยผาตั้ง และหนาวสุดในรอบ 16 ปี ประชาชนต่างหยุดงานนั่งผิงไฟ จิบน้ำชาอยู่แต่ในบ้าน เช่นเดียวกับที่แหล่งท่องเที่ยว ภูชี้ฟ้า อ.เทิง บริเวณจุดชมวิว สภาพอากาศปิด มีฝนตกโปรยปราย และมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิลดเหลือ 1 องศาเซลเซียส แต่ยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาโต้ลมหนาว

ด้าน นายอิทธิพล บุญอารีย์ ผอ.การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า แม้จะมีปัญหาฝนตกโปรยปราย และสภาพอากาศหนาวเย็น แต่ไม่มีผลกระทบต่อการเดินทาง เครื่องบินทุกเที่ยวบินถูกจองเต็มทุกไฟลท์ ส่วนการขึ้นลงของอากาศยานยังสามารถขึ้นลงได้ตามปกติ

ส่วนที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย อุณหภูมิลดฮวบเหลือเพียง 7 องศาเซลเซียส ริมน้ำโขงมีลมแรงพัดกระหน่ำ และมีฝนตก พรำๆตลอดเวลา ชาวเรือต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เพราะเกิดคลื่นในแม่น้ำ เจ้าของเรือต่างพากันก่อกองไฟผิง แก้อากาศที่หนาวเย็น ขณะเดียวกัน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 เชียงราย และ นรข.เขตเชียงราย ได้ขอความร่วมมือกับเรือขนาดเล็ก ที่วิ่งในแม่น้ำโขง รับ-ส่งนักท่องเที่ยว ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือ เพราะลมแรงทำให้เกิดคลื่นในแม่น้ำโขง เกรงจะเกิดอันตราย กับนักท่องเที่ยวได้ ส่วนร้านอาหารบริเวณเขื่อน ริมตลิ่งแม่น้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จากที่เคยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ต่างพากันหยุดบริการ เพราะทนอากาศที่หนาว และลมหนาวที่พัดแรงไม่ไหว

ทางด้าน นายอินชัย  อุ่นหน้อย สาธารณสุขอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า อากาศที่เชียงแสนมีความหนาวเย็นติดต่อกันหลายวัน และมีแนวโน้มว่า อุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก ตลอด 2 วันที่ผ่านมา อากาศแปรปรวนมาก ทั้งหนาวทั้งฝนตก ลมแรงมาก ทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน ขอให้รักษาสุขภาพ หากมีอาการป่วย ให้รีบเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

ขณะเดียวกัน นายสุพจน์ วิชารัตน์ ผอ.อุตุนิยมวิทยา จ.เชียงราย รายงานว่า เช้าวันที่ 26 ม.ค. 59 อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่มีฝนตกหนัก และลดลงในช่วงสาย ท้องฟ้าปิดตลอดทั้งวัน อุณหภูมิเฉลี่ย 8 องศาฯ ลดลงจากเมื่อวันก่อน 10 องศาฯ พยากรณ์อากาศในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค.59 ยังมีฝนตก กระจาย ประมาณ 30% ของพื้นที่ อากาศหนาว จากนั้นอุณหภูมิจะอุ่นขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส ไม่มีฝน.