หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สาธารณสุขเตือนหิมะเทียมอันตราย ไม่ควรเล่นนานเกิน 1 ชม.

Author by 23/12/14No Comments »

 3         กรณีนำเกลือบริสุทธิ์ทำหิมะเทียมงานนิมมาน สโนว์ เฟสติวัลเกือบวุ่นทั้งเมือง หลังหลายคนห่วงผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ล่าสุดพ่อเมืองประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจให้ความกระจ่างในข้อสงสัยของสังคม ก่อนวิตกกังวลหนัก ยันเป็นเกลือบริสุทธิ์ไม่อันตรายต่อสุขภาพย้ำผู้จัดงานมีระบบบริหารจัดการดูแลให้ดี สสจ.แนะคนเล่น ป่วยหอบหืด ภูมิแพ้ ความดันเลี่ยงเพราะอันตราย

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2557 เภสัชกร อิศรา นานาวิชิต เภสัชกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจดูสถานที่จัดกิจกรรม ทำหิมะเทียม บริเวณลาน think park  ของนายตัน ภาสกรนที นักธุรกิจใหญ่ที่จัดงาน บริเวณโครงการ THINK PARK ย่านถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เล่นช่วงคริสต์มาสและปีใหม่นี้ หลังการตรวจสอบหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ฯ กล่าวว่า การทำกิจกรรมไม่ได้ผิดระเบียบใด รวมทั้งเรื่องของสถานที่ทำหิมะเทียม สารที่ใช้เป็นเกลือบริสุทธิ์ ไม่มีไอโอดีนผสม จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แต่ทั้งนี้ ได้ให้ผู้จัดงาน ทำการแจ้งเตือนผู้เล่น ให้ล้างมือ หลังจากเล่นเสร็จ ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ภูมิแพ้ หัวใจ ความดัน ไม่ควรจะเล่น เพราะจะมีผลต่อสุขภาพได้ ส่วนการจัดเก็บเกลือหลังเสร็จกิจกรรมแต่ละวัน ได้ให้ผู้รับผิดชอบ ต้องมีการทำบันทึกรายงานผลให้ชัดเจนด้วย เนื่องจากหากกำจัดไม่ถูกต้อง เกลือจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ไม่ว่าจะลงในน้ำปลาได้รับผลกระทบ ต้นไม้ก็ตายได้เพราะนั่นคือเกลือ โดยทางสาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะตรวจสอบทุกวัน จนสิ้นสุดการทำกิจกรรมในวันที่ 4 ม.ค.2558

ต่อมาเวลา 11.30 น.วันเดียวกัน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกหลังมีข่าวแพร่สะพัดออกไปจนทำให้เกิดข้อสงสัยในวงกว้าง เพื่อจะได้ให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่สังคม โดยมีนายจงคล้าย วรพงศธร ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่(ทสจ.เชียงใหม่) พร้อมด้วย นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ได้เดินทางเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบยังโครงการ THINK PARK สถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวอีกครั้ง     โดยมีตัวแทนบริษัทที่ดำเนินการบริหารจัดการการเทและเก็บเกลือให้กับทางนายตัน ภาสกรนที เป็นผู้นำตรวจตามจุดต่างๆ    พร้อมให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่

นายจงคล้าย กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบว่า ที่มาตรวจสอบวันนี้เพราะเป็นห่วงเกรงว่า เกลือจะไหลลงท่อไป แล้วจะทำให้สัตว์น้ำที่อยู่ในระบบธรรมชาติตาย จากการตรวจสอบพบว่า มีเกลือไหลลงไปในท่อ 1 ท่อ ผ่านหน้าห้างเซ็นทรัล อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ลงไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียของเทศบาลฯ แต่ไม่ลงไปยังคูเมือง ทั้งนี้เป็นปริมาณที่ไม่มากในระดับที่จะส่งผลใดๆ จากย่านนี้มีท่อรอบบริเวณรวม 5 ท่อก็ได้กำชับให้ทางบริษัทมีมาตรการดูแลให้ดี ปิดท่อให้สนิทและหาทางป้องกันเกลือที่จะติดเท้าคนออกไป และให้ใช้เครื่องดูดฝุ่นมาดูดเกลือที่ตกหล่นออกนอกบริเวณทุกวัน ภาพรวมตรวจสอบแล้ว กิจกรรมนี้ไม่ได้กระทำผิดข้อบังคับใดๆทางกฎหมาย เป็นแค่การนำเอาเกลือปริมาณมากๆเข้ามาทำกิจกรรม แต่ควรต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ทางบริษัทรับปากและยืนยันว่า เกลือโซเดียมคลอไรด์ไม่ได้มีอันตราย เพราะใช้เป็นส่วนผสมในสระน้ำ และไม่ใช้ไอโอดีนผสม เป็นเกลือบริสุทธิ์ 100% โดยมีการจัดการและกำจัดที่ไม่เป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใดๆ อย่างแน่นอน

ทางด้าน นพ.ไพศาล  ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่ได้แจ้งข้อมูลกรณีการนำเกลือบริสุทธิ์ทำหิมะเทียม เป็นเกลือบริสุทธิ์แบบแห้ง  99.85 %  ไม่มีไอโอดีนมีความชื้น 0.15 % เป็นเกลือบริสุทธิ์  มีความเด่นในด้านมีสีขาวความสะอาด ปราศจากสีเจือปน และจุลินทรีย์ ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ทางยา แต่หากนำมาเป็นหิมะกลางแจ้ง อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนได้จากสิ่งแวดล้อมและจากการเหยียบย่ำของประชาชน เนื่องจากเกลือมีความเค็มสูง และฝุ่น / กลิ่น จากไอระเหยของเกลือ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ ฉะนั้นในการเล่นควรเล่นอย่างระมัดระวังตามข้อแนะนำ ดังนี้

1. เด็กเล็กๆควรระมัดระวังไอระเหยจากเกลือที่สูดดมเข้าไป ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล็กเล่นตามลำพังและไม่ควรเล่นนานเกิน 30 นาที 2. ควรระมัดระวังไม่ให้เกลือเข้าปาก / จมูก หากมีบาดแผลที่มือ เท้า แขน ขา ควรปิดพลาสเตอร์ก่อนการเล่น 3. ควรสวมรองเท้าขณะเล่นหิมะเกลือเพื่อป้องกันการปนเปื้อน 4. ไม่ควรนำอาหาร / เครื่องดื่ม เข้าไปในบริเวณที่มีหิมะเกลือ เพราะอาจจะหกโดนเกลือ ทำให้เกลือละลายปนเปื้อน น้ำ / อาหาร สู่คนได้ 5. ควรสวมเสื้อผ้าที่มิดชิด ป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง 6. ไม่ควรเล่นหรืออยู่ในบริเวณที่มีเกลือหิมะนานเกิน 1 ชั่วโมง เพราะไอระเหยของเกลือจะกระทบกับระบบหายใจ ทำให้แสบคอ จมูกและแสบตาได้ หากมีอาการดังกล่าวให้รีบออกจากสวนหิมะเกลือโดยเร็ว และให้กลั้วคอด้วยน้ำสะอาดทันที

7. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง ฯลฯควรหลีกเลี่ยงการเล่นและอยู่ในบริเวณที่มีไอระเหยของเกลือหิมะ หากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก เหนื่อย หอบ ให้รีบออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็วและให้กลั้วคอด้วยน้ำสะอาด ทันที่ 2 – 3 ครั้ง หรือจนกว่าจะมีอาการดีขึ้น ข้อควรระมัดระวัง ควรเล่นด้วยความระมัดระวังตามข้อแนะนำ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 053-211048-50.