หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สาวงามอาข่าชนะการประกวด ธิดาโครงการหลวง 58

Author by 20/12/15No Comments »

       1         สาวงามวัย 19 ปีจากกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม  พิชิตตำแหน่งธิดาโครงการหลวง  ประจำปี 2558 จากการประชันโฉมชิงตำแหน่งบนเวทีประกวดงานโครงการหลวง   โดยมีสาวสวยจากกลุ่มชาติพันธ์ลีซู และ กลุ่มชาติพันธุ์ปะหลอง  ครองตำแหน่งรองธิดา  

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.นี้  เวลา 11.00 น.  มีการจัดประกวด “ธิดาโครงการหลวง”  ในบริเวณจัดงานโครงการหลวง 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นการจัดประกวดครั้งแรกนับแต่จัดงานโครงการหลวงผ่านมาทุกปี  โดยมีสาวกลุ่มชาติพันธุ์ 9 ชาติพันธุ์  จากพื้นที่โครงการหลวงต่างๆ รวม 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าประกวดจำนวน 31 คน  แต่งกาย ชุดประจำกลุ่มชาติพันธุ์ขึ้นเวทีประกวด  และแสดงความสามารถในการแนะนำผลิตผลการเกษตรของโครงการหลวงให้ผู้ชมรู้จัก

คณะกรรมการตัดสินได้คัดเลือกผู้เข้าประกวดผ่านถึงรอบสุดท้ายจำนวน 3 คน  ให้ตอบคำถามของกรรมการ  จากนั้นประกาศผลการตัดสินผู้ได้ครองตำแหน่งธิดาโครงการหลวง คือ หมายเลข 29 นางสาวชนิกานต์ อาจอ  อายุ 19 ปี  ชาติพันธุ์อาข่า  จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋ามห้วยศาลา อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  ได้รับเงิน 15,000 บาท,  รองธิดาอันดับ 1 หมายเลข 17 นางสาวรุ่งฤดี เล่ายี่ปา  อายุ 19 ปี  ชาติพันธุ์ลีซู  จากศูนย์ขยายผลป่าเกี๊ยะใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  ได้รับเงิน 10,000 บาท   และรองธิดาอันดับ 2 นางสาวธนพร ธรรมอ่อง  อายุ 17 ปี  ชาติพันธุ์ปะหล่อง  จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  ได้รับเงิน 5,000 บาท  โดยมี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  ประธานจัดงานโครงการหลวง 2558  พร้อมคณะ กรรมการตัดสินเป็นผู้มอบรางวัลและสวมสายสะพาย

นอกจากนี้ยังมีการตัดสินธิดาประจำชาติพันธุ์อีก 9 ตำแหน่ง  ปรากฏดังนี้  ชาติพันธุ์ปะหล่อง  ได้แก่  นางสาวธนพร ธรรมอ่อง  อายุ 17 ปี  จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง/นอแล อ.ฝาง เชียงใหม่,  ชาติพันธุ์ไทใหญ่  ได้แก่  เด็กหญิงเกวลิน นายส่า  อายุ 14 ปี  จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง/ปางม้า อ.ฝาง เชียงใหม่,  ชาติพันธุ์จีนยูนาน  ได้แก่  นางสาววรพรณ์ มันทะเล  อายุ 19 ปี  จากสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง/บ้านหลวง,  ชาติพันธ์กะเหรี่ยง  ได้แก่  นางสาวจิราพัชร ศักดิ์สุจริตฤทัย  อายุ 17 ปี  จากศูนย์พัฒนาเกษตรหลวงขุนวาง,  ชาติพันธุ์ลีซู ได้แก่  นางสาวรุ่งฤดี เล่ายี่ปา  อายุ 19 ปี  จากศูนย์ขยายผลป่าเกี๊ยะใหม่ อ.แม่แตง เชียงใหม่,ชาติพันธุ์ลาหู่     ได้แก่ นางสาว เกวลิน เสโล๊ะ  อายุ 19 ปี  จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน เชียงใหม่,  ชาติพันธุ์ละว้า  ได้แก่  เด็กหญิงพัชรินทร์ วิเศษคำนึง  อายุ 14 ปี  จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน,  ชาติพันธุ์ม้ง ได้แก่  นางสาวกันยา ภูริบริบูรณ์  จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก เชียงใหม่ และ ชาติพันธุ์อาข่า ได้แก่นางสาว ชนิกานต์ อาจอ อายุ 19 ปี  จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม/ห้วยศาลา อ.แม่อาย เชียงใหม่

รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน  ได้แก่  นางสาวรุ่งฤดี เล่ายี่ปา  ผู้ครองตำแหน่งรองธิดาโครงการหลวง และ รางวัลขวัญใจมหาชน  จากการกดไลท์ ได้แก่  นางสาวปวีณา วาทีบุปผา  อายุ 17 ปี  จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์/หนองหล่ม อ.จอมทอง เชียงใหม่.