หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สำนักงานวัฒนธรรม ชม. จัดงาน”มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา”

Author by 28/11/16No Comments »

  2 copy        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน”มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา” พลังศิลปินรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะองค์อัครศิลปิน

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. ที่ลานพระบรม ราชาอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา” พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ งาน “มหกรรมพื้นบ้านล้านนา” ที่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นในมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน โดยการรวมพลังของศิลปินพื้นบ้านล้านนา ประกอบด้วย การขับซอ การแสดงกลองล้านนา การฟ้อนเทียนถวายสักการะ เป็นต้น และเพื่อสนับสนุนให้ศิลปินพื้นบ้านล้านนามีพื้นที่ในการแสดงและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีผู้ร่วมงาน อาทิ พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้านใน 8 จังหวัดภาคเหนือ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของศิลปินแห่งชาติศิลปิน พื้นบ้านล้านนา อาทิเช่น แม่ครูบัวซอน ถนอมบุญ ศิลปินแห่งชาติ คณะศิลปินพื้นบ้านขับซอ ขับซอหมู่ชาย-หญิง จำนวน 299 คน การแสดงมหกรรมกลองล้านนา จำนวน 179 คน กลองตึ่งโนง ประกอบการฟ้อนเทียน จำนวน 999 คน และคณะศิลปินร่วมร้องเพลง “ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” จำนวน 499 คน นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการน้อมรำลึก “องค์เอกกษัตริย์อัครศิลปินแห่งสยาม” และกิจกรรมสาธิตอาหารพื้นบ้านและสินค้าภูมิปัญญาไทย