หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สำนักธรรมภูสมะ ตักบาตรดอกไม้สร้างอานิสงส์ที่สูงส่ง

Author by 21/07/16No Comments »

      1          สำนักปฏิบัติธรรมภูสมะจัดพิธีตักบาตรดอกไม้  เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 เป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา  มีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา  18.30  น. วันที่  20 ก.ค. 59 ที่สำนักปฏิบัติธรรมภูสมะ  บ้านกุงไม้สัก ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นที่ตั้งของสะพานซูตองเป้ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ จ.แม่ฮ่องสอน พระปลัดจิตตพัฒน์  อัคคปัญโญ  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมภูสมะ  ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา พร้อมพิธีตักบาตรดอกไม้  ขึ้นบริเวณรอบศาลาพระเจ้าพาราซูตองเป้  โดยมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง และนักท่องเที่ยว นำช่อดอกไม้ ธูปเทียนเดินข้ามสะพานซูตองเป้ มาร่วมทำบุญตักบาตรดอกไม้ กับพระภิกษุสงฆ์-สามเณร ของสำนักปฏิบัติธรรมภูสมะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 กันเป็นจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมตักบาตรดอกไม้ ทางสำนักปฏิบัติธรรมภูสมะ ได้จัดให้มีขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 2   ในวันเข้าพรรษา  แรม 1 ค่ำ เดือน 8  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ถวายดอกไม้ผ่านพระภิกษุสงฆ์-สามเณรโดยการตักบาตร  เพื่อนำขึ้นบูชาต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในโอกาสจำพรรษา เชื่อว่าเป็นการสร้างอานิสงส์ที่สูงส่งอย่างยิ่งทางพระพุทธศาสนา  โดยการทำบุญตักบาตรดอกไม้ของสำนักปฏิบัติธรรมภูสมะเนื่องในวันเข้าพรรษาเริ่มกระจายเป็นที่รู้จักแก่ชาว จ.แม่ฮ่องสอน ในแต่ละปีจะมีผู้นำดอกไม้ ธูปเทียนมาร่วมทำบุญตักบาตร ดอกไม้กันเพิ่มมากขึ้น.