หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ปฏิญาณตนทำดีเพื่อพ่อ

Author by 15/11/16No Comments »

1       ตชด.335 อัญเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยน้ำป่าเชียงดาว ด้านชาวบ้านต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงษ์สานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นล้นพ้น ที่ทรงพระราชทานประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่กำลังยากลำบาก โชคดีที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน ชาวบ้านพร้อมปฏิญาณตนเป็นคนดีจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายและจะร่วมกันปฏิบัติ ตนตามศาสตร์แห่งพระราชา ทั้งเรื่องแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร

ภายหลังจากการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเมื่อค่ำคืนของวันที่11 พ.ย.59 ต่อเนื่องถึงวันที่12 พ.ย.59 ที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ในอำเภอเชียงดาว ปริมาณน้ำฝนสูงถึง131 มิลลิเมตรซึ่งเป็นปริมาณน้ำฝนสูงที่สุดในรอบ10ปี ความแรงของน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากยอดดอยต่างๆสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน นาข้าวที่เกี่ยวเสร็จรอตากให้แห้ง พืช สวนหอม สวนพริก ถูกน้ำปิงล้นตลิ่งท่วมเจิ่งนองได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

หลังเกิดเหตุนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเชียงดาว นายสุวิทย์ แก้วกำเนิด กำนัน ต.เชียงดาวในฐานะนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เชียงดาว พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันสาธารณภัย (ปภ.) เชียงใหม่ สาขา อ.เชียงดาว ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 (ฉก.ม.5 ) กองกำลังผาเมือง  หน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมลูกบ้าน และ ชุด ชรบ.ในแต่ละพื้นที่ เร่งให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชาวบ้าน อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะพื้นที่บ้านถ้ำ ม.5 ต.เชียงดาว ซึ่งน้ำป่าไหลแรงกลางดึก ชาวบ้านขนย้ายข้าวของไม่ทัน มีบ้านเรือนราษฎร สะพาน ถนน   และสิ่งสาธารณูปโภค ได้รับความเสียหายมากที่สุด

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.335 โดยการนำของ พ.ต.ต.ดิลก  อารินเป็ง ผบ.ร้อย ตชด.335 พร้อมด้วย ร.ต.อ.รัตนไตร ใจอินสม รอง ผบ.ร้อย ตชด.335 และเจ้าหน้าที่ ตชด. ได้นำสิ่งของพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่บ้านหมู่ 5 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ มีผู้ได้รับสิ่งของพระราชทานจำนวน  30  ครัวเรือน รวมสิ่งของพระราชทาน จำนวน  44  รายการ

นายคำรณ อนันต๊ะ ผญบ.บ้านถ้ำ ม.5 กล่าวว่าราษฎรบ้านถ้ำ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เป็นล้นพ้น ที่ทรงพระราชทานประทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่กำลังยากลำบาก พวกเราทุกคนโชคดีที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน ชาวบ้านทุกคนพร้อมปฏิญาณตนเป็นคนดี จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ สิ่งผิดกฎหมาย และจะร่วมกันปฎิบัติตนตามศาสตร์แห่งพระราชา ทั้งเรื่องแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ฝื้นฟูป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสืบต่อไป