หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

สิริมงคล…คณะผู้บริหาร และกองบรรณาธิการ น.ส.พ.ไทยนิวส์

Author by 6/08/12No Comments »

สิริมงคลคณะผู้บริหาร และกองบรรณาธิการ น.ส.พ.ไทยนิวส์ โดย นางอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี และก้าวสู่ปีที่ 43 ณ สำนักงาน น.ส.พ.ไทยนิวส์ ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อ วันที่ 4 ส.ค.2555.