หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

หน่วยงานภาครัฐผลักดันสนับสนุนรถเมล์ขวัญเวียง

Author by 18/04/16No Comments »

     3 copy   หน่วยงานของรัฐหลายฝ่ายร่วม สนับสนุนและ ผลักดัน ให้ฝัน ของคนเชียงใหม่เป็นจริง ในการบรรเทาปัญหาจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก ได้ขนส่งมวลชนขนาดเล็ก รถเมล์ขวัญเวียง ปอ 10 ออกวิ่งรับผู้โดยสารในราคาประหยัดบนเส้นทางสำคัญ ประเดิมออกวิ่งวันที่ 22 เมษายนนี้ ด้วยรถปรับอากาศเย็นฉ่ำ ราคาโดยสารสุดประหยัด คาดหวังว่าจะช่วยลดปริมาณการจราจรได้ อย่างน้อยลดได้ประมาณ 10- 20%

นายอำนาจ อักษรวนิช ประธานกรรมการ บริษัท ขวัญเวียงขนส่ง จำกัด กล่าวว่า ในอดีตหมู่บ้านขวัญเวียง ได้เปิดเดินรถเมล์สาย ปอ.10 นี้อยู่ แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจได้หยุดทำการไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ความ สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ความเจริญรุ่งเรืองได้เข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ มากพอสมควร ประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33ให้รถเมล์สาย ปอ.10 กลับมาเดินรถใหม่ในเส้นทางนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับมีความตั้งใจอยู่แล้วที่อยากจะทำรถเมล์สาย ปอ. 10 นี้ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ให้ได้รับความสะดวกสบาย หรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางเข้าไปในเมืองหรือจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีรถเมล์วิ่งให้บริการ นักท่องเที่ยว  สายเดิมปอ.10 บ้านขวัญเวียงรอบเมืองเชียงใหม่

สำหรับเส้นทางเดินรถ จากหมู่บ้านขวัญเวียงไปที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต เข้าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ มุ่งสู่ประตูสวนดอก-ถนนมณีนพรัตน์ ประตูช้างเผือก ถนนพระปกเกล้า ผ่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผ่านตลาดสมเพชร ไปถนนช้างม่อย ผ่านตลาดวโรรส ผ่านวัดอุปคุต เข้าถนนช้างคลาน ผ่านโรงเรียนมงฟอร์ตประถม โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนเรยีนาเชลรีวิทยาลัย  ผ่านถนนศรีดอนชัย ผ่านประตูเชียงใหม่ ผ่านถนนวัวลาย และผ่านสนามบินนานาชาติเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่รับผู้โดยสารที่อยู่ในตัวเมืองไปส่งยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ และกลับไปยังต้นทางที่หมู่บ้านขวัญเวียง ฉะนั้นผู้โดยสาร ที่จะเดินทางไปสนามบินก็จะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

รถเมล์บ้านขวัญเวียง รอบเมืองเชียงใหม่ รถบัสขนาดเล็ก จำนวน 21 นั่ง ปรับอากาศ อย่างดี มีมาตรฐานสั่งนำเข้าจากประเทศจีน ทั้งหมด  8 คัน เนื่องจากรถใหม่ยังมาไม่ทัน จะมาถึงประมาณเดือนสิงหาคม  ช่วงแรกจะเป็นรถที่ทางบริษัทจีน หารถสำรองมาให้ใช้วิ่งก่อน ช่วงแรกให้บริการ 8 คัน ใช้วิ่ง 6 คันขนาด 16 ที่นั่ง ออกทุก10 นาที  ใน 1 ชั่วโมง อีก2 คันสำรองไว้เกิดฉุกเฉินรถติด เพื่อให้ผู้โดยสารสะดวกสบายในการเดินทางมากยิ่งขึ้น

อันจะทำให้ประชาชนไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว รถปัญาหารจราจรติดขัด และมลภาวะเป็นพิษ รถเมล์บ้านขวัญเวียงรอบเมืองเชียงใหม่ ให้ความสะดวกแบบนี้เราก็มั่นใจว่าสามารถที่จะรอบรับความต้องการของชาวเชียงใหม่เราได้  เริ่มออกวิ่งให้บริการในวันที่ 22 เมษายน 2559 คาดหวังว่าจะช่วยลดปริมาณการจราจรได้ อย่างน้อยลดได้ประมาณ 10- 20% ถ้าอนาคตข้างหน้ามีผู้นิยมใช้รถเมล์มากๆ อาจลดเวลาลงเหลือ 5 นาทีต่อคันก็ยิ่งจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น.