หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

หลายจังหวัดระดมช่วยขายข้าว เปิดพื้นที่ระบายชาวนาสู่ผู้บริโภค

Author by 7/11/16No Comments »

5                เชียงใหม่ ร่วมมือหลายส่วนระดมช่วยชาวนา ล่าสุดจับมือ ปตท.  เปิดพื้นที่ให้ชาวนาสันทรายมาขายข้าวยาว 3 เดือนพร้อมเตรียมจัดตลาดนัดกระตุ้นตลอดเดือนนี้เริ่ม 7-8 ..นี้ แล้ว จังหวัดพิษณุโลก เปิดตลาดเกษตรกรบริเวณศาลากลาง เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำข้าวแปรรูปมาจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือชาวนาในภาวะราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ ที่จังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ แล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ตรวจเยี่ยมร้าน บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่จำหน่ายข้าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนา

เมื่อเวลา 16.00. น.วันที่ 6 พ.ย.59 ที่บริเวณปั้ม ปตท.ถนนสายเชียงใหม่ – แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้   นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายประยุทธจูฑะพุทธิ กรรมการบริษัท ปั้ม ปตท. บจก. แม่โจ้ออยล์เซอร์วิส พร้อมด้วยเกษตรอำเภอสันทราย เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ได้ร่วมกันเปิดจุด “รวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา” โดยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะบรรเทาปัญหาราคาตกต่ำ

นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผวจ. เชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของชาวนาที่ข้าวราคาตกต่ำ ได้ประสาน บริษัท ห้างร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ต่างๆ ช่วยกระจายข้าวจากเกษตรกร หรือเปิดพื้นที่ให้ชาวนานำข้าวมาจัดวางจำหน่าย หาทางให้ระบายข้าวออกสู่ตลาดในช่วงที่ราคาข้าวตกต่ำ ขณะนี้มีทางทหาร ราชการหลายหน่วยงาน และเอกชน พร้อมให้ความร่วมมือเร่งช่วยเหลือรับซื้อข้าวจากชาวนาอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ในส่วนจังหวัด ได้ประสานขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับซื้อข้าวที่แปรรูปโดยตรงจากเกษตรกร และในระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิ กายน 2559นี้ จะมีการจัดตลาดนัดข้าวประชารัฐ โดยจะมีการนำข้าวที่แปรรูปแล้วโดยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่าย ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกระตุ้นตลาดอีกช่องทาง

ทางด้าน นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดพื้นที่ภายในปั้มน้ำมัน ปตท. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ให้ชาวนานำข้าวคุณภาพมาจัดจำหน่ายได้ คาดว่าเบื้องต้นใช้เวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา หรือจนกว่าราคาข้าวจะกลับเข้าสู่กระบวนการปกติ

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการรับมือในระยะนี้ โดยมีมติมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ถึงโครงการภาครัฐที่จะเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ และมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานขอความร่วมมือจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค กับห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ โรงพยาบาลอำเภอ และถนนคนเดิน เพื่อขอใช้พื้นที่เป็นจุดจำหน่ายข้าวสารของเกษตรกรโดยตรง ตลอดจนประสานงานกับสถาบันการศึกษาดำเนินการโครงการตลาดข้าวคุณภาพ (Rice Market Day) เช่น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ส่วนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ปัญหาคือจำนวนยุ้งฉางมีน้อยและขีดความสามารถในการดูดซับข้าวเปลือกในระบบยุ้งฉางของเกษตรกร/ สถาบันเกษตรกร ที่สามารถรับข้าวแห้ง 15 % อยู่ที่ประมาณ 37,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 14 ของปริมาณผลผลิตทั้งหมด 269,180 ตัน และศักยภาพในการทำเป็นข้าวแห้ง 15 % อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ของปริมาณการจัดเก็บ ดังนั้นทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้มีการสนับสนุนเครื่องอบลดความชื้น ให้แก่สถาบันเกษตรกร รวมทั้งการสร้าง ไซโลเพื่อเก็บข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพ ตามความต้องการตลาด และปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และสนับสนุนการอบลดความชื้นข้าวเปลือกให้เกษตรกรต่อไป

จังหวัดพิษณุโลก เปิดตลาดเกษตรกร บริเวณศาลากลาง เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำข้าวแปรรูปมาจำหน่ายเพื่อช่วยเหลือชาวนาในภาวะราคาผลผลิตข้าวตกต่ำ    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 น. หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดตลาดนัดจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ รัฐบาลได้กำหนดนโยบายต่างๆออกมาช่วยเหลือเกษตรกรโดยการชะลอไม่ให้ข้าวออกสู่ตลาดเร็วเกินไป การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อไปดำเนินการในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยรัฐบาลคิดในระยะยาวทุกๆด้าน ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตข้าวอย่างยั่งยืน เช่นการลดต้นทุนการผลิตการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีช่องทางการขายผลผลิตโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน ในส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสถานที่ให้เกษตรกรได้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตข้าวให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง บริเวณถนนหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยเริ่มจำหน่ายข้าวสารจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

สำหรับวันนี้มีเกษตรกรจำนวนกว่า 100 ราย ใน 9 อำเภอ  นำข้าวแปรรูปมาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเกษตรกรบางรายมีการแพ็คถุงมาอย่างเรียบร้อย และบางรายมีการชั่งมัดถุง แบบ 5 กิโลกรัมมาวางจำหน่าย ได้รับความสนใจจากประชาชนเดินทางมาร่วมซื้อเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่นำข้าวมาวางจำหน่าย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้าวที่มีคุณภาพดี และเกษตรกรเองก็พอใจที่มีตลาดวางจำหน่าย ทั้งนี้ทางจังหวัดจะดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตลอดไปเพื่อให้เกษตรกรมีตลาดข้าวและสามารถขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น ในส่วนของจังหวัด จะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังส่วนราชการพร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน ทั้งร้านค้าต่างๆมาร่วมกันซื้อข้าวจากเกษตรกรโดยตรง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนธันวาคม ถือเป็นความมุ่งหวังของทางรัฐบาลที่ต้องการให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยเหลือกันและมีความสุขร่วมกัน

ส่วนประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าได้รับทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ของทางจังหวัด ได้เดินทางมาช่วยชื้อข้าว โดยเชื่อว่าจะได้ข้าวที่ใหม่และคุณภาพน่าจะดีกว่าข้าวที่ขายตามท้องตลาด ที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ด้วย

จังหวัดแพร่ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และพลตรี ทวีศักดิ์ วินิจสร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 ตรวจเยี่ยมร้าน บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีแพร่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งจำหน่ายข้าวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. เอกะชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ในการนี้พันเอกจักเรศศิริพงศ์ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่ 12 ได้ซื้อข้าวเพื่อไปเลี้ยงกำลังพลเป็นจำนวนมาก.