หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

หล่อพระเจ้าค่าคิง ร่วมสมโภช 720 ปี

Author by 6/09/16No Comments »

     1           ชาวเชียงใหม่แห่ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่จำลอง “พระเจ้าค่าคิง” พระคู่บารมีพระเจ้าเม็งรายมหาราชนำโดยพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 และอดีต ผวจ.ธานินทร์ สุภาแสน ในนามกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณีฯ เพื่อสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ เตรียมหล่อพระเจ้าเม็งรายอีกองค์ พร้อมสร้างวิหารสวยงามประดิษฐาน

เมื่อบ่ายวันที่ 5 กันยายน 2559 ที่โรงหล่อกุลวัฒนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่    คณะทำงานของกลุ่มสหสัมพันธ์สืบสานประเพณี 720 ปีเมืองเชียงใหม่ นำโดยนายธานินทร์ สุภาแสน อดีต ผวจ.เชียงใหม่และอีกหลายจังหวัด นายสุรชัย จงรักษ์ อดีตรอง ผวจ.ลำปาง นายอุทัย ลือชัย อดีตปลัดจังหวัดสุโขทัย   นายรัตน์ ปาละพงศ์ นายนพพร ประโยชน์เจริญผล เจ้าสุรศักดิ์ ณ เชียงใหม่ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม นายวีรศักดิ์ เขื่อนแก้ว น.ส.ณัฐพิมล ชื่นดวง น.ส.คำศรีดา แป้นไทย น.ส.จิรฐา แจ่มสุวรรณ และนายจำรูญวิทย์ จันนรานนท์ เลขานุการกลุ่มฯ เป็นต้น ได้ประกอบพิธีบวงสรวง และพิธีหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าค่าคิงจำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำพระญามังราย (เม็งราย) องค์ปฐมกษัตริย์ ผู้ทรงสถาปนานครเชียงใหม่ เพื่อร่วมฉลองสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่

ในพิธีครั้งนี้ ได้นิมนต์พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร หรือหลวงตาม้า จากวัดถ้ำเมืองนะ อ.เชียงดาว เป็นประธานสงฆ์พุทธาภิเษก โดยมีคณะศิษย์จากที่ต่างๆ ในชุดขาวเข้าร่วมพิธีนับพันคน ซึ่งนอกจากหล่อพระพุทธรูปพระเจ้าค่าคิงจำลอง ขนาดสูง 2.20 เมตร แล้วคณะศิษย์หลวงตาม้า ยังได้สร้างพระพุทธรูปอื่นๆอีก 23 องค์ โดยใช้เวลาตั้งแต่ 16.00 น.จนถึง 20.00 น. ก่อนเข้าสู่พิธีปลุกเสก นายสุรชัย จงรักษ์ อดีต รอง ผวจ.ลำปาง ซึ่งเป็นประธานในพิธีพราหมณ์ได้กล่าวยื่นโยงโองการ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม เป็นพิธีกร มีการฟ้อนบูชา และได้รับการสนับสนุนปี่พาทย์ เครื่องดนตรีพื้นเมืองจากเชียงใหม่การดนตรีของเจ้าสุรศักดิ์-เจ้าสุรีย์ ณ เชียงใหม่ ส่วนรอบบริเวณงานมีการตั้งโรงทานอาหาร น้ำดื่มจากผู้สนับสนับสนุนจำนวนมาก นอกจากนั้นคณะศิษย์หลวงตาม้า ยังได้นำวัตถุมงคลมามอบแก่ผู้ร่วมงานตามวาสนาบารมีอีกด้วย

นายธานินทร์ สุภาแสน กล่าวว่า พูดถึงการดำเนินพิธีในวันนี้ตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นแล้วขนลุก เพราะกระทำอย่างเหมาะสม ถูกต้อง และยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ตนเคยเห็นมา เป็นความสุขของทุกคนที่ได้เข้าร่วมพิธี เพื่อจะได้องค์พระพุทธรูปพระเจ้าค่าคิงจำลอง เพื่อประดิษฐานเป็นพุทธานุสรณ์ฉลองสมโภช 720 ปีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งหลังจากนี้ยังจะมีการหล่อพระเจ้าเม็งรายมหาราชอีกองค์หนึ่ง พร้อมกับกำหนดสถานที่ประดิษฐาน และสร้างวิหารจำลองจากหอไตรวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยได้รับเมตตาจากพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวริวหาร เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ และเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส ซึ่งงานทั้งหมดกำลังเดินหน้าด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนทำให้ได้พุทธานุสรณ์ในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่ 720 ปีสำเร็จลงภายในปีนี้.