หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

หวั่นโคมไฟยี่เป็งสายการบินยกเลิกเที่ยวบินลงสนามบิน ชม.

Author by 13/11/15No Comments »

     โคมลอย           ช่วงเทศกาลลอยกระทง สายการบินต่างๆ ห่วงความปลอดภัยจาก   การปล่อยโคมของพื้นที่ภาคเหนือ แม้บางจังหวัดประกาศห้าม แต่เพื่อความปลอดภัยอากาศยานและการบริการทางการบินล่าสุดมีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินมาลงสนามบินเชียงใหม่ 24-26 ..78 เที่ยวบิน เปลี่ยนตารางบินอีก 40 เที่ยวบิน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.58 น.อ.วิสูธ จันทนา ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือยี่เป็งปีนี้ที่มักจะมีการปล่อยโคมลอยนั้น แม้ว่าจะมีการออกประกาศจังหวัดเชียงใหม่ห้ามมีการปล่อยในเขต 5 อำเภอและอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันที่ 25 พ.ย.วันลอยกระทงหลัง 21.00 น. สำหรับโคมลอยโคมไฟ ส่วนโคมควันขนาดใหญ่ปล่อยได้เวลา 10.00-12.00น.ในวันเดียวกันเท่านั้น และปล่อยได้ในวันที่ 31 ธ.ค.58 หลัง 21.00 น. แต่ทางสายการบินต่างๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการให้บริการการบิน บางแห่งยกเลิกบางแห่งปรับเวลาการบริการ   เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติการบิน ทั้งนี้ในประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดบทลงโทษหากผู้ใดฝ่าฝืนประกาศ จังหวัดฉบับนี้ จะมีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ/หรือ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวอีกว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีสายการบินต่างๆ ได้ยกเลิกและปรับตารางบินในห้วงดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยได้มีการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินช่วงวันที่ 24-26 พ.ย.58 7 สายการบินคือ ไทยแอร์เอเชีย 42 เที่ยวบิน บางกอกแอร์เวย์ 12 เที่ยวบิน ไทยไลออนแอร์ 6 เที่ยวบิน เกาหลีแอร์ไลน์ 8 เที่ยวบิน ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ 4 เที่ยวบิน เสฉวนแอร์ไลน์ 2 เที่ยวบินและ การบินไทย ที่ยกเลิกถึงวันที่ 27 พ.ย.58จำนวนอีก 4 เที่ยวบิน รวม 78 เที่ยวบิน และสายการบินที่แจ้งปรับเวลาในการทำการบินช่วง 24-26 พ.ย.58 คือ ไทยแอร์เอเชีย 6 เที่ยวบิน บางกอกแอร์เวย์ 3 เที่ยวบิน ไทยไลออนแอร์ 6 เที่ยวบิน ไทยสมายล์ 9 เที่ยวบิน ดราก้อนแอร์ 4 เที่ยวบิน ฮ่องกง เอ็กเพรส 6 เที่ยวบินและการบินไทย ที่ยกเลิกถึงวันที่ 27 พ.ย.58จำนวนอีก 6 เที่ยวบิน รวม 40 เที่ยวบิน

สำหรับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นสายการบินที่แจ้งการปรับตารางบินและยกเลิกบางเที่ยวบินไปยังภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 24 – 27 พ.ย.58 เป็นสายการบินหลังสุด โดยที่เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี หลายจังหวัดทางภาคเหนือได้จัดให้มีการปล่อยโคมลอยกันมาก แม้จะมีการประกาศขอความร่วมมือหรือห้าม แต่ก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งการปล่อยโคมลอยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทำการบิน ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน ทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบินในช่วงวันที่ 24 – 27 พ.ย.ดังกล่าว โดยที่ยกเลิกคือเที่ยวบินเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 27 พ.ย.ได้แก่ เที่ยวบินทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ วันที่ 24 – 25 พ.ย. เที่ยวบินทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ วันที่ 24 – 25 พ.ย. เที่ยวบินทีจี 122 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ วันที่ 24 – 26 พ.ย. เที่ยวบินทีจี 123 เส้นทางเชียงใหม่ -กรุงเทพฯ วันที่ 25 – 27 พ.ย.

ส่วนที่พิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาการบิน ระหว่างวันที่ 24 – 26 พ.ย.ได้แก่ เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 24 – 25 พ.ย. เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.00 น. เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 24 – 25 พ.ย. เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น. เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 26 พ.ย.เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.00 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 16.10 น.

เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 26 พ.ย. เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.10 น. เที่ยวบินทีจี 120 วันที่ 26 พ.ย.เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 20.00 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.00 น. เที่ยวบินทีจี 121 วันที่ 26 พ.ย. เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 20.50 น. ถึงเชียงใหม่เวลา 22.10 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น. ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. thaiairways.com หรือโทรศัพท์สอบถามที่ THAI Contact Center โทร 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง.