หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ห่วงลำไยราคาตกต่ำ “นิวัฒน์ธำรง” ออกตัว จัดงบช่วยไม่เต็มที่

Author by 18/05/14No Comments »

2 copy    “นิวัฒน์ธำรง” ถกหน่วยงานเกี่ยวข้องรับมือปัญหาราคาผลผลิตเกษตร ลิ้นจี่-ลำไย ชี้ลิ้นจี่ผลผลิตไม่มากพอรับมือได้ แต่ปีนี้น่าห่วงลำไยราคาตกผลผลิตออกมาก ระบุเป็นรัฐบาลรักษาการณ์จัดงบฯแก้เต็มที่ไม่ได้เพราะติดข้อกฎหมายต้องให้หน่วยงานเกี่ยวข้องใช้งบและแนวทางตามกรอบ พร้อมขอให้ผู้ว่าฯ  เป็นศูนย์กลางประสาน กระจายผลผลิตไปทั่วประเทศ รับจะประสาน มท.1 ให้อีกทาง

เมื่อเวลา 11 .30 น. วันที่ 17 พ.ค. 2557  ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลกลาง จ.เชียงใหม่ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีรักษาการเป็นประธานในการประชุมติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตรในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีราคาลิ้นจี่-ลำไย พร้อมกับติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยมีหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงและรับมอบนโยบายในการประชุมครั้งนี้ นำโดยนายนาวิน สินธุสอาด นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผวจ. เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการนี้ทางนายสมพล แสนคำ เกษตรกร จ.เชียงใหม่ได้รายงานว่า ปีนี้ลิ้นจี่ในพื้นที่กำลังออกผลสู่ตลาด 24.34 % หรือ 1.4 หมื่นตัน จากทั้งหมด 5.9 หมื่นตัน ส่วนลำไยคาดการณ์จะมีผลผลิต 690,193 ตัน จะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือน ก.ค.นี้ ซึ่งทางหน่วยงานได้ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเห็นว่า ลิ้นจี่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนลำไยถือว่าออกผลมากในปีนี้ นายนิวัฒน์ธำรง  กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาเร่งด่วนในวันนี้คือการจัดการปัญหาพืชผล เกษตร ซึ่งถ้าไม่จัดการให้ดีแล้วราคาของลิ้นจี่และลำไยจะตกเป็นปัญหากระทบเกษตรกรทันที จึงอยากขอให้ทุกหน่วยงานนั้นได้เตรียมพร้อมและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ให้เต็มที่ โดยเฉพาะการกระจายผลผลิตสู่ต่างจังหวัดและเจรจากับเอกชนมารับซื้อ รวมทั้งการส่งเสริมเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขณะนี้รัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลรักษาการ การใช้งบประมาณเพิ่มเติมไม่สามารถทำได้เต็มที่ เนื่องจากผิดกฎหมายมาตรา 181

นายนิวัฒน์ธำรงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมพยายามหาทางออกหลายวิธีด้วยกันในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตร ในส่วนของลิ้นจี่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะผลผลิตไม่มาก แต่ที่สำคัญคือลำไยน่าห่วงกว่า เพราะจะมีผลผลิตออกมาจำนวนมากเกินตลาดอยู่พอสมควร จึงจะใช้โครงสร้าง หรือ Network ของกระทรวงมหาดไทย คือจะหาทางระบายพืชผลทางการเกษตรไปยังทุกจังหวัด โดยให้ ผวจ.แต่ละจังหวัดเป็นศูนย์กลาง และพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยระบายสินค้าเกษตร จะได้ประสานขอให้ รมว. มหาดไทยช่วยจัดการผ่านเครือข่ายอย่างเข้มข้นและเร่งรัดอีกทางหนึ่ง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในส่วนของพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะลำไยที่จะล้นตลาดได้

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวอีกว่าว่า นอกเหนือจากการกระจายผลผลิตสู่จังหวัดต่างๆแล้วได้กำชับย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร่วมมือกันดูแลและใช้กลไกที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เพราะรัฐบาลรักษาการไม่สามารถอนุมัติงบประมาณได้เต็มที่ตามข้อจำกัดแล้ว ขณะเดียวกันได้ใช้มาตรการอื่นๆ ทั้งการส่งเสริมการแปรรูป การอบแห้ง มาช่วยด้วย ทั้งนี้ยังมั่นใจว่าจะรับกับสถานการณ์ได้.