หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

ออกนิโรธ…

Author by 17/02/13No Comments »

ออกนิโรธคณะศิษยานุศิษย์ร่วมครึ่งหมื่นร่วมจัดพิธีต้อนรับ พระครูสิริศีลสังวร หรือครูบาน้อย เตชปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนมูล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ที่ออกนิโรธกรรม เมื่อเช้าตรู่ วันที่ 17 ก.พ.56 รวมเป็นเวลา 3 วัน 3 คืน มีพิธีทำบุญตักบาตร เป็นสิริมงคล พร้อมมอบโฉนดที่ดินจัดสร้างโรงพยาบาล .