หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นำไปประดิษฐานภายในอุโบสถเงิน

Author by 28/03/16No Comments »

2 copy          ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง) เป็น ประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2 แผ่นดิน ประดิษฐานภายในอุโบสถเงิน อุโบสถเงินแห่งแรกในโลก ของวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ เป็นสื่อสอนธรรมทางพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 ขณะที่คณะสงฆ์ ศรัทธาเตรียมร่วมกันจัดงานทำบุญ (ปอยหลวง) ) ถวายทานอุโบสถเงินฉลอง 720 ปี นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 มี.ค. 2559 ที่วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่   ม.ร.ว.ภิญโญสวัสดิ์ ศุข สวัสดิ ผอ.ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 2 แผ่นดิน ประดิษฐานภายในอุโบสถเงิน อุโบสถเงินแห่งแรกในโลก ของวัดศรีสุพรรณ เชียงใหม่ งบประมาณกว่า 35 ล้านบาท เป็นสื่อสอนธรรมทางพระพุทธศาสนา เทิดไท้องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9 พร้อมจัดงานทำบุญ (ปอยหลวง) ถวายทานอุโบสถเงินฉลอง 720 ปี นพบุรีนครพิงค์เชียงใหม่   ในระหว่างวันที่ 28 มี.ค. ถึง วันที่ 3 เม.ย. 2559

โดยในวันที่ 29 มี.ค.59 มีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์ ณ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และพระเมืองแก้วผู้สถาปนาวัดศรีสุพรรณ ตามด้วยพิธีบวงสรวงพญานาคราช 9 เศียรและองค์พระพิฆเนศ บรมครูแห่งความสำเร็จ โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมนำขบวนแห่ทำบุญ (งานปอยหลวง) จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ มายังวัดศรีสุพรรณ เพื่อเปิดงานทำบุญ (ปอยหลวง) อุโบสถเงินฉลอง 720 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์ เชียงใหม่ ส่วนในวันที่ 30 มี.ค. มีพิธีทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ บูรพาจารย์ผู้ ล่วงลับ พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธปาฏิหาริย์ฯ (พระเจ้าเก้าตื้อ) และวัตถุมงคลประดิษฐานอุโบสถเงิน ตลอดคืน

จากนั้นวันที่ 31 มี.ค.59  จะมีพิธีเปิดป้ายศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ มีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม พร้อมพระเถรานุเถระพระภิกษุสงฆ์สามเณรจากทิศทั้ง 4 มาร่วมงานบุญ โดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส  มีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาร่วมงาน ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณ สล่าสิบหมู่ล้านนา       วัดศรีสุพรรณ และเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ

ส่วนงานบุญวันที่ 1-3 เม.ย. หัววัดต่างๆ 320 หัววัดแห่ไทยทานเข้ามาทำบุญที่วัดศรีสุพรรณ มีบวชลูกแก้ว มีกิจกรรมเวทีเสวนา ธรรมะกับพุทธศิลปกรรม โดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติพร้อมคณะมาร่วมเสวนา

ด้านพระครูพิทักษ์สุถทธิคุณ (สุพล สุทธสิโล) เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เจริญพรว่า อุโบสถเงินของวัดศรีสุพรรณ ถือว่าเป็นแห่งแรกของโลก ทางวัดพร้อมคณะกรรมการวัดและคณะศรัทธาวัดศรีสุพรรณ และกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณได้ริเริ่มสร้างอุโบสถเงิน เริ่มและร่วมใจสร้างบนฐานเดิม สีมาเดิม พระประธานองค์เดิมคือพระเจ้าเก้าตื้อ สร้างใน พ.ศ. 2043 โครงสร้างก่ออิฐถือปูนรูปทรงสถาปัตยกรรมล้านนา ประดับตกแต่งด้วยช่างฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนวัวลายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษอันยาวนาน

เลือกใช้วัสดุเงินบริสุทธิ์ประดับส่วนสำคัญและปลอดภัย ใช้วัสดุอลูมิเนียมใช้เป็นวัสดุแทนเงินประดับทุกส่วนรวมทั้งหลัง เนื้อหาเรื่องราวแฝงในงานศิลป์ประดับภายในอุโบสถ แสดงถึงพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ประวัติพระเจ้าเสียบโลก พระเจ้าโปรดโลก รอบพระพุทธบาท GPS ชีวิตสู่ความสุขตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่วนภายนอกเป็นศิลปกรรมที่แสดงถึงสัญลักษณ์สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดอกบัวสีเหล่า บุคลาธิฐาน นาคแปลง สัญลักษณ์อาเซียนและเมืองสำคัญของโลก บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก ทะเลสีทันดร 12 ราศีในวัฏฏสงสารเป็นสื่อสอนธรรมสำหรับผู้เยี่ยมชมให้เห็นคุณค่าพระพุทธศาสนายิ่ง       เป็นอุโบสถหลังแรกที่ช่างภูมิปัญญาชาวบ้านหัตถกรรมเครื่องเงิน โดยกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณเป็นผู้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 รวมระยะเวลาสร้างสรรค์งานชิ้นนี้ 12 ปี โดยได้รับแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศทำบุญบริจาคเงินร่วมสร้างจำนวน 35,152,314 บาท.