หน้าหลัก » ข่าวพาดหัว-หน้าหนึ่ง

อายุยืน…

Author by 20/11/13No Comments »

นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และนาง         อัญชลี กัลมาพิจิตร นายกกิ่งกาชาด อ.แม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยม นายอยู่ฮู้ แซ่ว่าง ชายชราอายุ 120 ปี ที่บ้านพักในหมู่บ้านม้งเก้าหลัง ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และมอบของใช้จำเป็นให้ เตรียมเสนอลงกินเนสบุ๊ค ให้รับรองเป็นคนอายุมากสุดในโลก .